Çevremize özen
göstermek
Aleix Cabrera
Resimleyen: Armelle Modéré
Çeviri: Emine Geçgil
Satış fiyatı: 5 TL
Okuldaki ilk günüm
Berta Garcia Sabatés
Resimleyen: Armelle Modéré
Çeviri: Emine Geçgil
Satış fiyatı: 5 TL
Birçok çocuk için okula başlamak ya da yeni dönemde okulların açılması kaygı
vericidir. Okuldaki ilk günüm’de, çocuklar eğlendirici bir bakışla okula
(yeniden) gitmeye teşvik ediliyor. Kitabın sonunda çocuklar için bazı
etkinlikler ve yetişkinler için de bir rehber bulunuyor.
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları
399
Bu kitap eşyalara bakmanın, özen göstermenin önemiyle ilgilidir; fakat maddi nesnelere gösterilen
özenle sınırlı kalmayarak, çevreye, doğal kaynaklara, kendimize ve çevremizdeki insanlara saygı
duymayı ve dikkat etmeyi de işlemektedir. Bu kitabın çocuğa “bakım”ın anlamını öğretmesi ve
günlük yaşamına uygulayabileceği temel ilkeler kazandırması beklenmektedir.
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları
398
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32