Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2012
Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar’ın başkanlığında yapılan toplantıda, SSM yetkilisi tarafından; savunma tedarik
sistemi, Türk Savunma Sanayii, yürürlükteki savunma sanayii odaklı projeler, Ar-Ge ve teknoloji yönetimi ve ihracat gibi
konulara dair bir bilgilendirme sunumu yapıldı.
SSM ve TÜBİTAK’ın işbirliği kurabilecekleri, Türk Savunma Sanayii’nin güçlendirilmesine yönelik başlıkların ele alındığı
toplantıda; iki kurum arası mükemmelliyet merkezleri kurulması, TÜBİTAK tarafından kurulacak Savunma Sanayi
Merkezi’ne SSM’nin dahil edilmesi ve TÜBİTAK’ın SSM’ye güçlü olduğu alanlarda destek vermesi gündeme alındı.
Toplantıya TÜBİTAK ve SSM’den çok sayıda üst düzey yönetici katıldı.
SSM ile TÜBİTAK
Arasında Kurulacak
İşbirliği Alanları
Belirlendi
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak
başkanlığındaki TÜBİTAK Heyeti, 14 Şubat’ta Savunma
Sanayii Müsteşarlığı’nda (SSM), iki kurum arasında
işbirliği kurulabilecek alanların belirlenmesine yönelik
brifing aldı.
9
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...32