Toplantılar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü
Prof. Dr. Cumali Kınacı’nın başkanlığında yapıldı. Toplantılara
Bakanlığın uzman personeli, TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü’nden
proje yöneticisi Dr. Selma Ayaz ve uzman araştırmacılar katıldı.
Toplantıda Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı,
projelerin iki yıl süreceğini ve sağlıklı olarak yürütülmesi için
havzada yaşayanların projeye aktif katılım sağlamasının
gerekliliğini belirtti. Prof. Dr. Kınacı ayrıca, projelerin havzadaki
koruma kullanma dengesi çerçevesinde yapılacağı ve havzadaki
sosyo-ekonomik özellikler dikkate alınarak şekillendirileceği
konularına dikkat çekti. Göllerin mevcut su kalitesinin iyileştirilmesi
ve korunması için yapılması gereken çalışmalar hakkında
katılımcılara kısa bilgiler verildi.
TÜBİTAK MAM proje ekibi tarafından projeleri tanıtan kısa bir
sunum yapılarak projelerin aşamaları, personeli ve kapsamında
yapılacak çalışmalar hakkında bilg verildi. Proje ile ilgili olarak,
havzada yer alan tüm kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum
kuruluşlarının yerel halkın aktif katılımını sağlamasının, projenin
havzadaki mevcut duruma göre şekillendirilmesi konusunda önem
arz ettiği belirtildi.
Toplantıları Havzadaki Valilikler, Kaymakamlıklar ve İl Özel İdareleri,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve DSİ Bölge Müdürlükleri, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile Gıda, Tarım, ve Hayvancılık Bakanlığı İl
Müdürlükleri, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü,
belediyeler, diğer ilgili kamu kuruluşları, üniversiteler, sanayi odaları
ve yerel halk da izledi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü ile TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi
(MAM) Çevre Enstitüsü
arasında 7 Aralık 2011
tarihinde imzalanarak
başlatılan “Antalya Havzası
Havza Koruma Eylem Planı
Projesi” ve “Beyşehir Gölü ve
Karacaören Baraj Gölleri
Havza Koruma ve Özel
Hüküm Belirleme Projeleri”
açılış toplantıları 7-9 Şubat
tarihleri arasında Antalya,
Burdur ve Konya illerinde
gerçekleştirildi.
TÜBİTAK MAM
Havza Projelerine
Yenileri Eklendi
22
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32