13
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2012
Aral Gölü 2000 Yılı Uydu Görüntüsü
Aral Gölü 2009 Yılı Uydu Görüntüsü
Ülkemizden TÜBİTAK UZAY’ın dahil
olduğu AB 7.ÇP Projelerinden
SEOCA’da sona gelindi.
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı
kapsamında desteklenen SEOCA
projesiyle, Orta Asya’nın çevre
sorunlarının uzaydan tespit
edilmesi hedefleniyor.
14 ortaklı proje kapsamında çevre
sorunlarının tespiti için yer gözlem
teknolojileri kullanılacak.
Çevre Sorunları
Uzaydan
Tespit Edilecek
Orta Asyalı 50’ye yakın kurumdan 200 uzmanın biraraya geldiği ve
Almanya Berlin Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen
projenin, Türkiye’den TÜBİTAK UZAY ve Jeodijital firması olmak üzere
iki ortağı bulunuyor. Projede çevreninetkinolarakgözlenmesi için yer
gözlem teknolojilerinin kullanımı konusunda, Orta Asya ülkeleri
(Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan) ve
Avrupa ülkeleri arasında önemli bir işbirliği kuruldu. Böylece zengin
doğal kaynaklara ve eğitimli bir nüfusa sahipolanOrtaAsyaülkeleri ile
ilişkileri geliştirmek konusunda önemli adımlar atıldı.
İki yıldır devam eden projenin ilk 18 ayında, bölgedeki beş ülkede
mevcut durum analizi yapıldı ve ulusal değerlendirme raporları
oluşturuldu. Daha sonra bu raporlar “Yer Gözlem Alanında Ulusal
İhtiyaç ve Kapasiteler” adı altında yayınlandı. Raporlarda, bölgedeki
yer gözlem alanındaki verileri alan, işleyen, saklayan ve kullanan tüm
aktörler belirtildi ve bu verilerin toplumun çeşitli kesimleri tarafından
nasıl kullanılabileceğinedair değerlendirmeler yapıldı. Hazırlanan tüm
bu raporlar, bölgedeki ilgili kurumlara ve Avrupa Komisyonu’na
sunuldu.
Yer gözlem alanındaki kapasitenin geliştirilmesi amacıyla eylem
planları da bu proje kapsamında hazırlandı. Bünyesinde çeşitli
konferansları da barındıran SEOCA Projesinde, TÜBİTAK UZAY
uzmanları tarafından çeşitli eğitimler ve çalıştaylar düzenlendi.
Projede ayrıca, çevre gözlemverilerinin toplanması ve dağıtılması için
bölgesel pilot bir altyapı vebualtyapınınbir parçası olanGEONETCAST
terminalleri kuruldu. Yüzey sularının kalite gözlem verilerine
GEONETCAST üzerinden erişilebilecek.
SEOCA Projesi, Küresel Yer Gözlem Grubu’nun (GEO) Kapasite
Oluşturulması Komitesi tarafından da destekleniyor. Türkiye GEO’ya
2008Temmuzunda Hükümet düzeyinde resmen üye olmuştu. SEOCA
projesi ile Orta Asya ülkelerinin de GEO’ya etkin katılımı sağlandı.
Ayrıntılı bilgi için:
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...32