Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2012
Buzdaki Kol
Adli tıp bilimlerindeki yeni DNA kimliklendirme teknikleri, 60 yıldır çözülemeyen uçak
kazasındaki sır perdesini nasıl ortadan kaldırdı? Adli tıpta çalışan tıp, biyoloji, genetik
uzmanları ve diğer uzmanlar bu süreçte nasıl çalıştı?
27
Hey! Orada Kaç Kişisiniz?
Samanyolu’nda bizim gibi zeki varlıklara sahip kaç gezegen olabilir? Tahmin etmek zor... Bundan yaklaşık
50 yıl önce Frank Drake adlı bir gökbilimci bu sorunun yanıtını bilimsel bir temele dayandırmak için bir
formül geliştirdi. Sadece yanıtı merak edenler için söyleyelim: Drake’in bu formülü kullanarak 50 yıl önce
yaptığı hesaba göre bu sorunun yanıtı “10”. Peki, bu hesaplama neye dayanılarak yapılıyor? Bunun için
yazıyı okumanızı öneririz.
Bitkiler de Hastalanır,
Strese Girer Ama Direnir
Hayatın devamlılığı yeşil bitkilere ve onlardan elde edilen ürünlere bağlıdır. Bitkisel üretimde meydana
gelebilecek ciddi kesintiler yaşamın kendisini tehdit eder. Tıpkı insanlar gibi bitkiler de birtakım etmenler
nedeniyle hastalanır ve strese girer. Bu etmenler yabancı otlar, parazit bitkiler, fungus, bakteri, virüs,
viroid, fitoplazma, protozoa, nematod gibi canlı organizmalar yani bitki patojenleri olabildiği gibi su,
sıcaklık, ışık, besin yetersizliği, kuraklık, topraktaki aşırı tuzluluk gibi birtakım çevresel faktörler de olabilir.
Bitkilerin yetiştirildiği ortamda yani toprakta her daim saldırıya hazır bekleyen patojenlerin yanı sıra hava, su ve taşıyıcı böcekler yoluyla bitkiden bitkiye
bulaşabilen mikroorganizmalar da bitkilerin hastalanmasına neden olur. Bazı bitkiler patojenlere karşı koyamadıkları için hastalanır, büyümeleri yavaşlar,
çoğu zaman durur ve verim azalır. Bazen de bitkiler patojen saldırılarından ve çevresel stres faktörlerinden kendilerini koruyabilmek için etkili savunma
mekanizmaları geliştirerek hastalığın ilerlemesini durdurup yaşamaya devam eder.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32