CONCERT-Japan Ortak Faaliyetler Strateji toplantısında, Japonya,
Türkiye ve Avrupa’dan fon sağlayıcı kuruluşların katılımıyla
gerçekleştirilecek ortak faaliyetlere yönelik detaylı görüşmeler
gerçekleştirildi. Toplantı öncesi oluşturulan strateji belgesinin amaçları
ve temel prensipleri katılımcılar tarafından onaylandı ve ortak
faaliyetlere yönelik kararlar alındı. 2012 yılında ortak proje çağrısına
çıkılmasının yanı sıra uzun vadeli işbirliklerinin oluşturulması da
toplantıda görüşülen konular arasında yer aldı.
Toplantıda, projenin ilk bir yıllık uygulama sürecinde gerçekleştirilen
faaliyetler ele alındı ve proje ortaklarınca değerlendirildi.
AB 7. Çerçeve Programı
Uluslararası İşbirliği (INCO)
alanı kapsamında
desteklenen ve TÜBİTAK’ın
koordinatörü olduğu
CONCERT-Japan projesinin
Ortak Faaliyetler Strateji
Toplantısı ve İzleme Komitesi
Toplantısı, 6-7 Şubat
tarihlerinde Paris’te
gerçekleştirildi.
CONCERT-Japan (Connecting and Coordinating European Research and Technology
Development with Japan) projesi Türkiye’nin koordinatörlüğünde yürütülüyor. 10’u
Avrupa ülkelerinden, 3’ü de Japonya’dan olmak üzere 13 ortakla yürütülen projenin
amacı, Avrupa-Japonya arasında ortak bilimsel ve teknolojik araştırma öncelikleri
belirlemek ve bu doğrultuda ortak araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek.
CONCERT-Japan projesi hakkında detaylı bilgiye
ya da
adresi aracılığı ile erişilebilir.
süreli lazerler kullanılarak, Nanofotonik Uygulamalar ve Mikroişlemciler” alanlarına özel bir vurgu yapılacak. Davetli
konuşmacıların sunumları ise geniş yelpazedeki konu başlıkları ile, başlıca araştırma alanlarının önemini ortaya koyacak.
Geçmiş sempozyumlarda olduğu gibi, İstanbul Sempozyumu’nun da dünyanın her yanından bilim adamları ve
mühendisleri bir araya getirerek, dünyada lazer teknolojilerindeki son gelişmeleri tartışmalarını sağlaması, yeni
işbirlikleri ve bağlantıların yollarını açması bekleniyor.
Detaylı bilgi için:
CONCERT-Japan
Projesi
TÜBİTAK
Koordinatörlüğünde Sürüyor
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2012
Sistemleri ve Uygulamaları Sempozyumu
nu Düzenliyor
21
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32