Tatbikat, katılımcı sayısı, uygulanan enjeksiyon sayısı ve içeriğinde
gerçek saldırıların da yer alması açısından Türkiye’de ilk olma
özelliğine sahip olmakla birlikte, dünyadaki emsalleriyle
kıyaslandığında da önemli siber tatbikatlar arasında yer alıyor.
Tatbikata 41 kurum ve kuruluştan, 200’e yakın temsilci katılmıştı.
Ulusal Siber Güvenlik
Tatbikatı Sonuç Raporu
Yayınlandı
Elektronik haberleşme, finans, eğitim,
savunma, sağlık sektörleri,
adli birimler, kolluk kuvvetleri ve
çeşitli bakanlıklar ile özel sektör ve
sivil toplumkuruluşlarının katılımıyla,
25-28Ocak 2011 tarihleri arasında
gerçekleştirilenUlusal Siber Güvenlik
Tatbikatı’nın sonuç raporu yayınlandı.
Yayında; 1981-2009 dönemine ait yayın ve atıf sayısı, etki değeri ve
atıf alan yayınların oranlarındaki yıllık değişimler, Türkiye dahil 46
ülke, AB-27 ve dünyaya ait toplam yayın verileri, yayın başına düşen
atıf sayısı (etki değeri) sıralamalarını içeren veriler yer alıyor. Tümbilim
dallarına ait veriler, Temel Bilimler, Tıbbi Bilimler, Mühendislik Bilimleri,
Sosyal Bilimler, Zirai Bilimler, Farmakoloji ve Eczacılık, Diş Hekimliği
ve Veterinerlik Bilimleri başlıkları altında incelendi.
Ayrıca, son 10 yıl için (2000-2009 aralığında) dünya genelinde ve
Türkiye’de en çok yayın üretilen bilim dallarının karşılaştırılması yıllık
olarak ilk defa bu kitap kapsamında yapıldı.
Coğrafi konumunda önemli bir potansiyele sahip olanTürkiye’nin,
bilimsel göstergelerinin dünyanın gelişmiş ve teknoloji üreten
ülkelerin bilimsel göstergeleri ile karşılaştırılmasını sağlayan yayın,
gelecek yıllarda Türkiye’nin bilim ve teknoloji yol haritasının
belirlenmesine ışık tutmayı hedefliyor.
Cahit Arf Bilgi Merkezi’nden
Bilim Dünyasına Işık Tutacak
Yeni Bir Kitap Daha
TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi
Merkezi tarafından yayınlanan,
"Türkiye Bilimsel Yayın
Göstergeleri (III): 1981-2009
Dönemi Tüm BilimDallarında
Ülkeler ve Gruplar” adlı çalışma
basılı ortamda kamuoyu ile
paylaşıldı.
TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi, dünya geneli ile
karşılaştırmalı şekilde ülkemizdeki akademik bilgi üretim
performansını görmek ve durum tespitleri yapmak amacıyla çeşitli
başlık ve alanlarda bibliyometrik çalışmalar yürütüyor.
10
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...32