Araştırma Gemisi Projesi
Neden Önemli?
Tarihsel süreçte yerleşim, ulaşım ve balıkçılıkla sınırlı olan denizcilik
faaliyetleri, modern çağda deniz ve denizcilik araştırmaları, enerji,
genetik, mineral kaynak araştırmaları, taşımacılık, güvenlik, kıyı
alanları yönetimi ve turizmle destekleniyor. Ülkemizin coğrafi
konumu gereği Türk boğazlarından yılda yaklaşık 55 bin gemi
geçiyor. Türk boğazları başta olmak üzere pek çok doğal kıyı alanı,
özel koruma bölgeleri ve denizler; gemi taşımacılığı ve gemi
kazalarıyla denize dökülen petrol ve petrol türevleri, sintine, balast,
kimyasal ve radyoaktif maddeler vb. tehlikeli atıkların tehdidiyle
karşı karşıya kalıyor.
Denizlerimizin daha etkin ve sürdürülebilir kullanımı, denizel ve kıyısal
alanlarımızdaki oşinografik, hidrografik ve iklimsel dinamiklerin
araştırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması, kirleticilerin denizel
ortama etkilerinin saptanması ve yaşanılır bir denizel çevrenin
sürekliliği için deniz araştırmalarının sürekli ve ilgili kurumlarla
TÜBİTAK
Marmara Araştırma
Gemisinin
İnşasına Başlandı
14
TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi (MAM) Çevre
Enstitüsü’nde yürütülen
“Deniz Araştırmaları
Mükemmeliyet Merkezi Alt
Yapı Projesi” kapsamında
planlanan Araştırma Gemisi
inşasına başlandı. Geminin
(R/V MARMARA) 2012
sonunda işletmeye alınması
planlanıyor.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...32