Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2012
15
eşgüdüm içinde yapılması, kirlenmenin kontrolü ve
engellenmesi açısından son derece önemli bir rol
oynuyor.
AB ülkelerinde uygulanmakta olan Su Çerçeve
Direktifi, Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi ile Barselona
(MED POL Programı) ve Bükreş (BSIMAP Programı)
sözleşmeleri gereği, tüm kıyılarımızda deniz izleme
çalışmalarının yapılarak, ekolojik ve kirlilik bulgularının
sistemli bir şekilde hassas - yarı hassas ve sıcak
noktaların bulunduğu kıyısal alanlarda ve referans
alanlar ile denizel kaynakların yoğun olarak
bulunduğu açık deniz alanlarında toplanması ve
değerlendirilmesine ihtiyaç duyuluyor.
Tüm bu nedenlerle, ekonomik deniz alanlarımızda ve
uluslararası sularda da çalışabilecek orta büyüklükte,
sabit ekipman ve donanıma sahip bir araştırma
gemisinin ülkemiz deniz araştırmalarına çok önemli
katkıda bulunacağı değerlendirilerek,
TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi’nde,
Kalkınma
Bakanlığı’nın desteği ve TÜBİTAK katkılarıyla başlatılan
Deniz Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi Altyapı
Projesiyle, Deniz ve Denizcilik Konusunda Ulusal
Uygulamalı Deniz Araştırmaları Merkezi’nin TÜBİTAK
Gebze Yerleşkesinde oluşturulması ve ilgili kurumlarla
ilişki ağlarının sağlanması hedefleniyor.
Hedefler;
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde “Deniz ve
Denizcilik Konusunda Ulusal Uygulamalı Deniz
Araştırmaları Merkezi”ni oluşturmak,
Deniz araştırmaları konusunda ulusal referans
merkezi olmak,
Konuyla ilgili araştırma merkezleri ve
üniversitelerle ilişki ağlarını sağlamak,
İç ve kıyı denizlerimizde oşinografik, hidrografik
ve iklimsel araştırmalar yapmak,
Denizlerimizin kirlilikten korunması için izleme
çalışmaları yapmak ve gerekli önlemleri ortaya
koymak,
Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Avrupa Birliği
Çevre/Su Direktifleri’nde belirtilen kriterlere
uyum için çalışmalar yapmak,
Su ürünleri potansiyelimizin geliştirilmesi için
araştırmalar yapmak,
Turizm potansiyeli yüksek “Hassas ve Yarı
Hassas” kıyı alanlarının korunması için izleme ve
kontrol çalışmaları yapmak,
Ülkemiz deniz araştırmalarına ve bilim insanı
yetişmesine katkı sağlamak.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...32