Pardus
İçin
Yeni Yol Haritası
12
2012 Kriptoloji Kış Okulu etkinliğinde, günlük
hayatımızda farkında olmadan sıklıkla
kullandığımız Kriptoloji Bilimi, ögrencilere
matematiğin bir uygulaması olarak tanıtıldı.
Kriptoloji derslerinin yanı sıra, laboratuvar ve
kriptoloji sergisi gezisi, yarışmalar, konuk bilim
adamları ve TÜBİTAK yöneticileri ile yapılan
söyleşiler ile öğrenciler bilimsel ve teknolojik
gelişmeler hakkında bilgilendirildi.
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji
Araştırma Enstitüsü’nün (UEKAE) düzenlediği, Lise
Öğrencileri için 2012 Kriptoloji Kış Okulu, 23-26
Ocak tarihleri arasında TÜBİTAK Gebze
yerleşkesinde gerçekleştirildi. Etkinlik, TÜBİTAK
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)
desteğiyle düzenlendi.
Lise Öğrencileri İçin
2012
Kriptoloji Kış Okulu
Gerçekleştirildi
Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Pardus projesinde
gelinen noktada, geçmişe yönelik kapsamlı bir değerlendirme
yapılarak yeni bir yol haritası belirleme çalışması başlatıldı. Çalışma
kapsamında; akademi, sivil toplum örgütleri ve özel sektörden
ilgililerin katılacağı bir çalıştay düzenlenecek.
Pardus’un tıkanma noktalarını tespit edip, yoluna daha verimli,
güvenilir ve yaygın bir platform olarak devam etmesini sağlamak
amacıyla düzenlenen “Pardus’un Yarını” çalıştayıyla, Türkiye’de
bugüne kadar özgür yazılım camiasında yer almış ve katkı sağlamış
uzmanlar biraraya gelecek.
TÜBİTAK BİLGEM
bünyesinde geliştirilen
işletim sistemi Pardus’un
yol haritasının
değerlendirilmesi amacıyla
“Pardus’un Yarını” çalıştayı
düzenlenecek.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...32