Konferansa Doğu Avrupa ülkelerinden Yunanistan, Arnavutluk,
Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Moldova, Dağlık Karabağ,
Romanya ve Sırbistan’dan katılımcıların yanı sıra, AB Komisyonu DG-
INFSO ve DG RTD yetkilileri, e-Altyapılar Araştırma Grubu e-IRG)
Başkanı, aynı alanda batı Avrupa’dan fonlanan EUDAT, PRACE,
INDICATE, DC-NET, EURO-RISNET+, e-InfraNet, enventory proje
koordinatörleri katıldı. Ayrıca Finlandiya, İngiltere ve Bulgaristan
temsilcileri e-Altyapılar konusunda ulusal girişimleri hakkında
katılımcıları bilgilendirdi.
Ülkemizdeki programları, yapılan yatırımları, bölgeye yönelik
girişimlerimizi ve gelecek planlarımızı paylaşmak üzere Kalkınma
Bakanlığı Ar-Ge İnovasyon ve Girişimcilik Daire Başkanı Süleyman
Alata, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire BaşkanVekili Doç. Dr. Ali Rıza
Özdemir, TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Dr. Ahmet Kaplan, TÜBİTAK AB
Çerçeve Programlar Müdürü Okan Kara ve İTÜ Yüksek Başarımlı
Hesaplama Merkezi Yöneticilerinden Prof. Dr. Nüzhet Dalfes
konferansa katkı sağladı.
Konferansa 60’tan fazla temsilci aktif katılım sağlayarak, uluslararası
paydaşlarıyla tartışma ve görüş paylaşma fırsatı buldu ve TÜBİTAK ile
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından hazırlanan Beyaz Kitap: “White Paper:
National e-Infrastructure Programme Cookbook for South East
Europe” ilk defa kamuoyuyla paylaşıldı.
Gerçekleşen sunumlardaki bağlantılara erişim için:
AB 7. Çerçeve Programı Araştırma Altyapıları Alanı
projelerinden biri olan, TÜBİTAK’ın yürütücü ortak
olarak yer aldığı “Güney-Doğu Avrupa Araştırma
Alanı için e-Altyapılar” projesi kapsamında, 14-15
Şubat tarihlerinde İstanbul’da “SEERA-EI Istanbul
2012 Güney-Doğu Avrupa e-Altyapılar Konferansı”
düzenlendi.
SEERA-EI Istanbul 2012
Güney-Doğu Avrupa
e-Altyapılar Konferansı
Düzenlendi
18
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...32