Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2012
Prof. Dr. Altunbaşak:
TÜBİTAK olarak siber güvenlik merkezi kurma
çalışmalarımız sürüyor
Prof. Dr. Altunbaşak konuşmasında, internetin sosyal hayatın içine girmesiyle interneti tasarlayanlara da yeni sorumluluklar
düştüğünü vurgulayarak internetin Türkiye’ye giriş sürecini hatırlattı. 1993 yılında TÜBİTAK’ın Türkiye’nin internet ile
tanışmasında öncü bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Altunbaşak, TÜBİTAK’ın sonrasında geri çekilerek, İnternetin
yayılmasını özel sektöre bıraktığını söyledi. TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesinde o
dönemde kurulan; yeni, ileri bilgi ve iletişim teknoloji servislerinin denendiği bir mekanizma, bir ağ olan Ulusal Akademik
Ağ’a (ULAKNET) da değinen Prof. Dr. Altunbaşak, ULAKNET’in ilk IPv6 denemelerini 2001 yılında gerçekleştirdiğini, 2003
yılından beri omurgasında IPv6 trafiği taşındığını ve şu anda bazı üniversiteleri dünyaya IPv6 üzerinden bağladığını söyledi.
IPv6’ya geçiş eğitimlerini özel sektöre devretmenin zamanı geldi
Prof. Dr. Altunbaşak, TÜBİTAK’ın 1007 programı kapsamında Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesini
desteklediğini, IPv6’ya geçiş konusunda 8 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşları
için IPv6’ya Geçiş Planı” başlıklı Başbakanlık Genelgesi kapsamında TÜBİTAK ULAKBİM’in kamu kuruluşlarına IPv6 geçiş
eğitimi verme konusunda görevlendirildiğini belirtti. Bu kapsamda TÜBİTAK ULAKBİM’in 130 kamu kuruşunun 400
çalışanına söz konusu geçiş eğitiminin verildiğini ifade eden Prof. Dr. Altunbaşak, bu eğitimlerin ULAKBİM’in oluşturduğu
program ve içerikle uyumlu bir şekilde özel sektöre devretmenin zamanının geldiğini belirtti.
Siber güvenlik konusundaki hassasiyetlere katıldığını vurgulayan TÜBİTAK Başkanı, TÜBİTAK’ın siber güvenlik konusunda
çalışan birimlerini bir merkez seviyesine taşımayı planladıklarını, ilgili kurumların da bu konuda desteğini aldıklarını belirtti.
7
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...32