TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 7

7
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU
"Türkiye, maalesef içten yanmalı motor teknolojisine da-
yalı otomobil üretiminde treni kaçırdı. Keşke Devrim oto-
mobili, o dönemin siyasi iktidarı tarafından sahiplenilseydi
de bugün Türkiye'nin dünya markası olsaydı. Bunu kaçırdık
ama şimdi önümüzde çok ama çok önemli bir fırsat var. Artık
yeni gelişen teknolojiyi Türkiye ıskalamamalı. Türkiye, mut-
laka ama mutlaka hibrit ve elektrikli araç ki, buna hidrojeni
de dahil ediyorum, teknolojisine dayanan otomobil üreti-
minde hak ettiği yeri almalı."
"Türkiye, kendi yerli otomobilini üretecek"
TÜBİTAK önderliğinde hibrit otomobillerin seri yerli üre-
timi konusunda önemli çalışma yaptıklarına dikkati çeken
Işık, şu bilgiyi paylaştı:
"Elektrikli otomobilde birkaç bileşen var. Tasarım, elek-
tronik donanım ve komuta kontrol mekanizmaları, yazılım,
elektrik motorları ve özellikle batarya. Bu 5 kritik alanı TÜ-
BİTAK olarak mutlaka bundan sonra da yapacağımız çalış-
malarda mutlaka Ar-Ge yapılması gereken alanlar olarak
belirledik. İnşallah yakında bununla ilgili TÜBİTAK'ta siste-
matik çalışma başlatacağız. Türkiye, kendi yerli otomobilini
üretecek ve bunu 2020'den önce inşallah üreteceğiz. Bu yerli
otomobilin de Ar-Ge'sini artık Türkiye'de biz yapacağız. Bu-
gün imkansızlıklar içinde bu kadar güzelliği başaran gençler,
inanıyorum yarın kendi otomobilini üretmekte çok ama çok
önemli roller üstlenecek."
Özellikle treni kaçırmamak açısından Türkiye'nin belirle-
diği yol haritasını gençlerin yakından takip etmesini isteyen
Işık, dünyada en zengin kaynağın nitelikli insanlar olduğunu
kaydetti. Işık, sözlerini şöyle tamamladı:
"İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye'nin kendi otomobil
markasını üretmesiyle dünyada iddialı ülkelerden biri ola-
cağız. Şu anda otomotiv yan sanayisinde Türkiye, dünyanın
en iddialı ülkelerinden biri ama otomobil markası oluşturup
dünyaya satması noktasında da önemli bir eşikteyiz. Bu ya-
rışmaya katılan bütün gençleri peşinen birinci ilan ediyorum.
Buraya katılmak, başlı başına başarıdır. Belki bugün verece-
ğimiz ödüller en birinci ödüller olacak. İnşallah önümüzdeki
yıl bu yarışlar Türkiye'nin elektrikli otomobil üretiminde ata-
cağı somut adımlarla daha da anlamlı hale gelecek."
TÜBİTAK Genel Sekreteri
Arif KOYUNCU
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...36
Powered by FlippingBook