TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 9

9
Tasarım Ödülleri
En iyi tasarım ödüllerinin belirlenmesi amacı ile araç bile-
şenlerindeki yerlilik oranı, tasarım dosyasının içeriği ve araç
başında yapılan değerlendirmeler dikkate alındı. Formula G
kategorisinde tasarım ödülünü FMV Işık Üniversitesi, Hidro-
mobil kategorisinde Uludağ Üniversitesi, Elektromobil kate-
gorisinde Karabük Üniversitesi aldı.
Özel Kurul Ödülleri
Formula G kategorisinde yarışlara ilk defa katılmalarına
rağmen takım ruhu çalışmasıyla örnek davranışlar göster-
diği için Trakya Üniversitesi Pehlivan Solar Car Takımı; Hid-
romobil kategorisinde organizasyon boyunca göstermiş
oldukları centilmen davranışları nedeniyle Yıldız Teknik Üni-
versitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü ve Elektromobil
kategorisinde ise takım ruhu çalışmasıyla örnek davranışlar
gösterdiği için Çukurova Üniversitesi Sinerji takımına özel
kurul ödülü verildi.
Formula G, Hidromobil ve Elektromobil yarışları için birin-
cilere 15 bin TL, ikincilere 10 bin TL, üçüncülere 7 bin 500 TL
ödül verildi. Yarışlara ilk kez katılan Hidrojen Enerjili araçlar
için 12 bin 500 TL; elektrik enerjili araçlar için 25 bin TL hazır-
lık desteğinin yanı sıra, tüm takımlara, araçların piste ulaşımı
için 5 bin TL yol desteği verildi. Tasarım ve Özel Kurul ödülü
olarak da 5 bin TL olarak verildi.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...36
Powered by FlippingBook