TÜBİTAK Bülten / Sayı 153 - Eylül 2014 - page 8

8
Bülten
Yarışlar
Formula G kategorisinde 21, Hidromobil kategorisinde 10
ve Elektromobil kategorisinde 25 araç yarışa katıldı. Bu yıl
Hidrojen ve Güneş kategorilerine ek olarak, dünya genelin-
deki elektrikli araç uygulamalarındaki gelişmeler göz önün-
de bulunduruldu ve Elektromobil - Batarya Elektrik Enerjili
Araç Yarışı yarışların kapsamına dahil edildi. Endüstriyel
yönden uygulanabilirliği konusunda yeterince yenilik getir-
meyen Formula G - Güneş Enerjili Araç Yarışları kategorisinin
ise bu yıl 10. kez ve son defa düzenlenmesine ve 2015 yılı
yarışları itibariyle kaldırılmasına karar verildi.
Formula G kategorisinde performans ödülünü Sakarya
Üniversitesi kazanırken, İstanbul Teknik Üniversitesi ikinci,
Trakya Üniversitesi ise üçüncü oldu.
Elektromobil kategorisinde performans ödülleri enerji tü-
ketimleri değerlendirilerek belirlendi. Bu dalda İstanbul Üni-
versitesi birinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ikinci, Dokuz
Eylül Üniversitesi ise üçüncü oldu.
Hidromobil kategorisinde performans ödülleri de hidro-
jen tüketimleri değerlendirilerek belirlendi. İstanbul Üniver-
sitesi bu kategoride de birinci olurken, Uludağ Üniversitesi
ikinci, Kırıkkale Üniversitesi üçüncü oldu.
Elektromobil kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncü ta-
kımlara ödüllerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
verdi. Hidromobil kategorisinde dereceye giren takımların
ödülünü Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Formula-G kategori-
sinde dereceye girenlerin ödülünü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Yücel Altunbaşak verdi.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...36
Powered by FlippingBook