TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 10

10
Bülten
M A Y I S
TÜBİTAK’tan KOBİ ve Girişimcilere
Özel Destek Fırsatları
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, TÜBİTAK’ın KOBİ ve girişimciler
için sunduğu fırsatları anlatarak,
3 destek programının 2014 çağrı
sonuçlarını açıkladı.
T
ÜBİTAK'ın 3 destek programının tanıtımı ve sonuçla-
rının açıklanması amacıyla düzenlenen basın toplan-
tısında konuşan Bakan Işık, gelişmiş ülke düzeyine
çıkabilmek için her açıdan rekabetçi ve yenilikçi reel sektör
oluşturulması gerektiğini söyledi.
Ar-Ge harcamaları konusunda iyi bir ivme yakalandığını ve
bunun artırılarak sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Işık,
"Yıllık 500 milyar dolar ihracat yapacaksak, üretimde yüksek
teknolojili ürünlerin payını en az yüzde 20 seviyesine çıkar-
malıyız. Ülkemizdeki toplam Ar-Ge harcamalarının milli gelir
içindeki payı 2002'ye göre yaklaşık 2 kattan daha fazla arttı
ve yüzde 1 seviyesine ulaştı. 2023 yılında bu rakamı yüzde
3 seviyesine ulaştırmak zorundayız. 2023 yılında toplam Ar-
Ge harcamamızın 60 milyar dolar olmasını ve bunun 40 mil-
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...56
Powered by FlippingBook