TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 23

23
İTAK Desteklerini Anlattı
Öğretim üyelerinin, sanayi ile işbirliği içinde olması ge-
rektiğini vurgulayan Altunbaşak, şunları kaydetti: “Stanford
Üniversitesi dünyanın sayılı üniversitelerinden biri. Buradaki
her iki öğretim üyesinden birinin şirketi var. Şirket derken,
10 milyon doların üzerinde bir fon bulmuş olanlara şirket
diyoruz. Bütün dünya buraya doğru gidiyor. Türkiye de öyle
veya böyle buraya doğru gidecek. Yaptığımız bir araştırma-
yı bir şekilde faydaya dönüştürmek zorundayız. Bu, şirketler
üzerinden veya enstitüler üzerinden olur, ama mutlaka dö-
nüşmesi lazım. Çünkü üniversitelere daha fazla kaynak ayı-
rabilmemiz için o kaynaklardan geri dönüşümün bir şekilde
artması lazım."
TÜBİTAK'ın sanayiye ciddi destekler verdiğine de işaret
eden Altunbaşak, "Artık sanayiciye diyoruz ki; TÜBİTAK'tan
destek alacaksan, yanında üniversite getirmek zorundasın.
Büyük bir proje getirirlerse, bunun limitini 10 milyon lira ola-
rak belirledik. Bir sanayici TÜBİTAK'a 10 milyon liralık proje
için başvurduğunda, içinde öğretim üyesi görmezsek, direkt
iade ediyoruz. TÜBİTAK'ın her alanda kaynağı var. Her alana
destek veriyoruz" diye konuştu.
Toplantı sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yük-
sek, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’a plaket
takdim etti.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...48
Powered by FlippingBook