TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 24

24
Bülten
Arıtma
Filtresi Üretildi
“Türkiye’nin ilk
%100 yerli Baca Gazı Arıtma
Filtresi’ni ürettik.”
Filtre sisteminden elde
edilecek gübre ile tarımda
rekabet şartları iyileştirilecek.
Çevreye ve insanlara zarar
veren gazların, doğaya
salınmasını engelliyoruz.
TÜBİTAK destekli projeyle kükürt dioksit, azot oksitler ile karbon
monoksit / karbon dioksit gazlarının çevreye yayılmasını engelleyen
filtre geliştirildi. Gazları tutarak doğaya salınmasını engelleyen
sistem gazı işleyerek gübre haline getiriyor.
T Ü B İ TA K
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...48
Powered by FlippingBook