TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 20

20
Bülten
T
ÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nce
yürütülen ve Kalkınma Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın desteklediği “Deniz Araştırmala-
rı Mükemmeliyet Merkezi Altyapı Projesi” kapsamında inşa edilen araştırma gemisi,
Türk deniz sularındaki araştırma araştırmalarına devam ediyor. Araştırma gemisi, 41,2
metre boyunda, 10,6 metre genişliğinde ve 500 gros ton ağırlığında.
Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren gemi sorumlusu Kerim Şafak Özcan, ge-
minin farklı projeler kapsamında değişik noktalarda birçok ölçüm yaptığını belirtti.
Özcan, “Teslim aldığımız tarihten itibaren çalışmaya başlayan araştırma gemimiz 2
defa Marmara Denizi Bütünleşik İzleme Projesi kapsamında Marmara Denizi’nde 56
noktadan ölçümler yaptı. 2 sefer de İzmit Körfezi Bütünleşik İzleme Projesi kapsamın-
da İzmit Körfezi’nde mevsimlik deniz, akıntı ve dere ölçüm seferleri yapıldı” dedi.
2014 yılında İzmit Körfezi’ne 4 sefer planladıklarını ve bu kapsamda Şubat ayı ba-
şında birinci seferi tamamladıklarını dile getiren Özcan, geminin şu an 3. seferi için
Karadeniz’e açıldığını söyledi.
Özcan, su altı araştırmalarında kullanılan ıslak ve kuru laboratuvarlar ile bilgisayar
odası gibi donanımlara sahip olan geminin ilk görevinde önemli bir projede yer al-
dığını belirtti. Gemimiz, Sinop Nükleer Güç Santralinin gereksinimi olan soğutma
suyunun denizden alınıp tekrar deniz ortamına verilmesi planlamaları kapsamında
oşinografik parametrelerin zamansal ve alansal dağılımlarının saptanması amacı ile
bir yıl içinde 2 ay ara ile 6 sefer Sinop’a gidecek. Gemimiz aynı proje kapsamında ilk 2
seferini başarıyla tamamladı.”
Geminin 11 bilim adamı ve 12 mürettebatıyla faaliyet göstererek Türkiye’de önemli
bir eksikliği doldurduğunu dile getiren Özcan, “Boğazlar başta olmak üzere deniz kir-
liliğinin izlenmesi, boru hatlarını gözlemleme, canlı yaşam alanlarının izlenmesi, tür
çeşitliliğinin gözlemlenmesi, deniz dibi haritalarının çıkarılması, kaza ve afetlere des-
tek verilmesi ile ülkemizin uluslararası alanda temsili TÜBİTAK MARMARA Araştırma
Gemisi’nin başlıca uygulama alanları arasında yer alıyor” dedi.
Marmara Araştırma Gemisi
Yerli kaynaklarla inşa edilen TÜBİTAK MARMARA Araştırma
Gemisi, denizlerdeki görevini başarıyla sürdürüyor.
Nükleer Santral İçin Sinop’ta Araştırma Yapıyor
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...48
Powered by FlippingBook