TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 13

13
B
ilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kararı doğrul-
tusunda, bilim kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla
TÜBİTAK tarafından ilk etapta büyükşehirlerden başlanarak
81 ile bilim merkezi kurulacak. Bilim merkezleri ile özellikle
çocukların bilime olan ilgi ve meraklarının artırılması, tekno-
lojiyi daha doğru kullanmalarının sağlanması amaçlanıyor.
TÜBİTAK, Büyükşehir Belediyeleri’ne yönelik olarak 27
Mart 2008’de “Bilim Merkezi Kurulması Çağrısı” yayınladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi ile 2008 yılının Eylül ayında
proje sözleşmesi imzalanarak çalışmalara başlandı. Kocaeli
ve Kayseri’de de bilim merkezi kurulması için çalışmalar de-
vam ediyor.
Bilim Merkezinde yer alacak sergilerin temini,
Eğitim birimlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerin içe-
riklerinin temini; laboratuvar ve sınıflar için gerekli olan
teknik donanımın belirlenmesi ve temini,
Sergi salonları ve eğitim birimleri ile ilgili mimari danış-
manlık,
Bilim Merkezinin yönetim ve organizasyonel yapısının
belirlenmesi,
1 milyar liralık bütçe ile gerçekleştirilecek bilimmerkezlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında,
Belediyeler bilimmerkezlerinin binalarını hazırlarken, TÜBİTAK ise şu destekleri verecek:
Çalışacak personelin eğitimi,
Kapsamı TÜBİTAK tarafından belirlenecek, içerikle ilgili
diğer konular,
Bilim Merkezinin işletme aşamasında denetlenmesi
TÜBİTAK’ın ilk destek verdiği bilimmerkezi ise Konya Bilim
Merkezi. Çalışmalarda sona gelinen bilim merkezi modern
binası ve uluslararası standartlardaki donanımıyla dikkat
çekiyor. Bilim merkezinde yer alacak sergilerin şematik ta-
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Konya BilimMerkezi’nde
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...48
Powered by FlippingBook