TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 15

15
Kocaeli BilimMerkezi Projesi
Kocaeli BilimMerkezi Kurulması Projesi kapsamında Koca-
eli Büyükşehir Belediyesi ile 16 Mayıs 2012’de Bilim Merkezi
kurulmasına dair ön protokol, 3 Eylül 2012’de ise sözleşme
imzalandı. Sözleşmenin ardından sergilerin şematik tasarım-
ları tamamlandı. Bu kapsamda “Algı ve Gerçeklik” temasına
ait 35 serginin üretimi yapıldı.
Kayseri BilimMerkezi Projesi
Kayseri Bilim Merkezi Kurulması Projesi kapsamında ise,
TÜBİTAK ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında 16 Ma-
yıs 2012’de ön protokol, 11 Mart 2013’de de sözleşme im-
zalandı. Proje kapsamında ağustos ayında baş tasarımcı ve
kontrolör firma ile anlaşıldı. Kayseri projesinin kavramsal
tasarım çalışmaları devam ediyor. Merkezin 2016 yılında açı-
lışının yapılması planlanıyor.
BilimMerkezi
Bilim merkezleri, farklı yaş gruplarından, farklı
birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim
ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir
hale getiren, bilimve teknolojinin önemini toplum
gözünde artırmayı amaçlayan, deneysel ve uygu-
lamalı etkinlikler içeren, kamu yararı gözeten, kar
elde etmek amacıyla kurulmayan, kamu veya özel
sektör kaynakları ile finanse edilen merkezlerdir.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...48
Powered by FlippingBook