TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 18

18
Bülten
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek
Programı kapsamında enerji, bilgi iletişim teknolojileri ve sağlık öncelikli alanlarında 11 yeni çağrı açıldı.
Özel Sektöre Yön
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...48
Powered by FlippingBook