TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 40

40
TÜBİTAK MAM 6. Deniz Sistemleri Semineri’nde
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın
desteği ile düzenlenen “6.Deniz Sis-
temleri Semineri” ne, TÜBİTAK MAM
Malzeme Enstitüsü Sualtı Akustik La-
boratuvarı katıldı.
Sergide; MİLGEMMilli Sonar ASW Sonar
Transdüser Elemanı, MİLGEM Milli Sonar
ASW Kolonu, Milli Sonoboy DIFAR Akustik
Sensörü ve Sualtı Akustik Laboratuvarı ta-
rafından tasarlanıp üretilen muhtelif Hid-
rorofon, Projektör ve Transdüser eleman-
larının tanıtımı yapıldı.
Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü "IV. Ulusal
Verimlilik Kongresi"ne Katıldı
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdür-
lüğü tarafından Ankara'da düzenlenen "IV. Ulusal Ve-
rimlilik Kongresi"ne katıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün açılış ko-
nuşmasıyla başlayan kongre “Müsteşarlar Oturumu” ile de-
vam etti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof.
Dr. Ersan Aslan’ın moderatörlüğünde yapılan oturumda
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfü Akça,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar ve
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Ha-
bip Soluk birer konuşma yaptı. Çağrılı ve hakemli bildirilerin
sunulduğu diğer 24 oturumlarda ise toplam 80’in üzerinde
bildiri sunuldu.
Kongrede, Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ertan Durmuşoğlu,
"Örnek Temiz Üretim Uygulamaları" adlı panelde oturum
başkanlığı görevini üstledi. Ayrıca, Enstitü Temiz Üretim
Birimi araştırmacılarından Işıl Ataçoğlu tarafından "Türki-
ye'de Temiz Üretim Uygulamalarının Mevcut Durumu" isim-
li çağrılı oturumda, "TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim
Enstitüsü Ulusal Temiz Üretim Faaliyetleri" ile "Temiz Üretim
Uygulama ve Destekleri" isimli oturumda ise Enstitü araştır-
macılarından Volkan Pelitli tarafından “Endüstriyel Atık Yağ-
ların Minimizasyonu” başlıklı sunumlar yapıldı. Kongrenin
diğer oturumlarında; örnek temiz üretim uygulamaları, ar-
ge ve verimlilik uygulamalarında üniversite-sanayi işbirliği
örnekleri, politika araçları, verimlilik arttırıcı uygulamalar,
bölgesel, sektörel ve ulusal verimlilik analizleri ana başlıkları
altında sunumlar ve paneller düzenlendi.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook