TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 43

43
Anne-Baba Atölyesi Uzman Psikolog
Halil Şenelmiş’i Ağırladı
“Anne-Baba Atölyeleri” projesi kapsamında gerçekleşti-
rilen 4. atölye toplantısı düzenlendi. Nils Eğitim Kurumları
Uzman Psikoloğu Halil Şenelmiş’in katıldığı “Ergenlik Dö-
nemi Özellikleri ve Sorunlarla Başa Çıkabilme Yöntemleri”
konulu toplantıya 11-20 yaş arası çocuk sahibi personel ilgi
gösterdi. Ergenlik döneminin genel özellikleri, bu yaş gru-
bu çocuklarla iletişim, iletişim kanallarını tıkayan hususlar
ve ailelerin tutumları üzerine konuşulan toplantıda verilen
örnekler ilgi çekti. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
lisansını 1992 yılında Psikolog ünvanı alarak tamamlayan ve
ardından 2006’da Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Sosyal
Psikiyatri A.D; “Yaş Olgularına Yaş Terapisi Uygulamalarının
Değerlendirilmesi ve Yaş Terapisini Yeniden Yapılandırıl-
ma Çalışması” ile uzmanlığını alan Şenelmiş, Ankara Çocuk
Şube Müdürlüğü’nde çalıştığı uzun süre içerisinde edindiği
deneyim ve 21 yıllık kariyeri süresince gerçekleştirdiği pek
çok terapinin edinimleriyle son derece doyurucu bir sunum
gerçekleştirdi.
Türk Müziği ve Türk Halk Oyunları Toplulukları
Çalışmaları Başladı
İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından personel arası
iletişimi kuvvetlendirmek ve iş motivasyonunu yükseltmek
amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, personelden
gelen istek doğrultusunda Türk Müziği ve Türk Halk Oyun-
ları toplulukları oluşturuldu. Topluluklara yoğun ilgi göste-
ren TÜBİTAK çalışanları ile oluşturulan koroyu, MEB Müzik
Öğretmeni Oğuz Kozan çalıştırırken, halk oyunları çalışma-
ları Devlet Sanatçısı Cem Erim tarafından gerçekleştiriliyor.
Koro çalışmalarında Türk sanat müziği ve halk müziğinden
seçilmiş eserler seslendirilirken, halk oyunlarında Ege yöresi
oyunlarıyla ilgili çalışmalar sürdürülüyor.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Ocak 2014
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook