TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 37

37
Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması
İçin Ortak Proje
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun (SGK) işbirliği ile yürütülen, “Hastane
Denetimleri ve Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması
Projesi”nin birinci etabı kamuoyuna tanıtıldı.
Tanıtım amacıyla düzenlenen konferansa SGK, Sağlık
Bakanlığı, kamu hastaneleri, özel hastaneler ve çeşitli tıp
derneklerinden temsilciler katıldı. Konferansta proje kapsa-
mında incelenen klinik süreçleri oluşturan modüller ve bu
modüllere yönelik olarak hazırlanan denetim kılavuzları ve
standart dokümanı dinleyicilerle paylaşıldı. TÜBİTAK TÜSSİ-
DE Müdürü Prof. Dr. Osman Kulak, insanımızın yaşam kalitesi
TÜBİTAK, personel eğitiminde “Yetkinlik Bazlı Eği-
tim Yönetimi” ile yeni bir yaklaşım benimsedi. “Kamu
Kariyer Akademisi Projesi” kapsamında, TÜSSİDE
uzmanları ve TÜBİTAK Genel Sekreterlik yetkilileri
ortak çalışması ile organize edilen eğitimler, Anka-
ra ve Gebze’de gerçekleştirildi. 15 hafta içinde 2 bin
300 personelin eğitimi organize edilerek, 92 eğitim
tamamlandı. “Proje yönetimi, takım çalışması, kurum
kültürü ve aidiyet, etkili iletişim ve motivasyon, birey-
sel liderlik”gibi konuların ele alındığı eğitimler, uygu-
lamalı çalışmalar ile pekiştirildi.
ve insanımıza sunulan hizmet kalitesinden ödün vermeden,
tüm kaynakların etkin olarak kullanılmasının önemini vur-
guladı.
Prof. Kulak, bu projelerle hem kaynaklarımızın etkin kul-
lanımı ile ilgili fırsatlar oluşturulacağını, hem de geleceğe
yönelik özgün çözümler üretileceğini ifade etti. SGK Başkan
Yardımcısı Mehmet Ali Sağlam ise, sağlık hizmetlerinin kali-
tesinden ödün vermeden halkımıza sunulabilmesi için sür-
dürülebilirliğin önemine dikkat çekerek, bu ve bunun gibi
projelerle kaynaklarımızın daha etkin ve verimli bir şekilde
kullanılmasına yönelik katkı sağlanabileceğini belirtti.
TÜBİTAK Personeline Eğitim
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48
Powered by FlippingBook