TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 36

36
TÜSSİDE’den İstanbul Üniversitesi’ne
“Girişimcilik” Eğitimleri
TÜSSİDE Girişimcilik Akademisi, İstanbul Üniversitesi’nden
seçilen 150 akademisyen ve çeşitli öğrenci kulüpleri temsil-
cilerine girişimcilik eğitimleri verdi. Eğitimlerin ardından
Avcılar Kampüsü İşletme Fakültesi
Oditoryumu’nda düzenlenen ser-
tifika törenine Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak,
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yunus Söylet, TÜSSİDE Müdü-
rü Prof. Dr. Osman Kulak, KOSGEB
Başkanı Mustafa Kaplan, Türkiye
Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İstanbul Üniversitesi Rektör Da-
nışmanı ve Teknoloji Transfer Merkezi Müdür Yardımcısı Prof.
Dr. Muzaffer Yaşar, sertifika almaya hak kazanan 150 akade-
misyen ve öğrenci katıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün, törende yaptığı konuşmada, üniversiteler için
oluşturulan Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi'nin faydalı bir
yarış başlattığını aktararak, önü-
müzdeki yılın sıralamasını daha er-
ken açıklayacaklarını ifade etti.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel
Altunbaşak, TÜBİTAK’ın yükseköğ-
retimin hemen hemen her aşama-
sında, öğretim üyesinden öğrenci-
sine, toplumun her kesimine ciddi
destek verdiğini anlattı.
Tören, TÜSSİDE eğitici ekibine
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat tarafından plaket tak-
dim edilmesi ve TÜSSİDE Girişimcilik Eğitimi Sertifikalarının
öğretim üyelerine verilmesiyle son buldu.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...48
Powered by FlippingBook