TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 39

39
TÜBİTAK UME ‘Kalite 2013 Fuarı’na Katıldı
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), “Kalite 2013, 6.
Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım
Fuarı”na destekleyen kuruluş olarak katıldı. İstanbul Fuar
Merkezi’nde düzenlenen fuarda, ölçme ekipmanlarından
ölçü kalibrasyon sistemlerine, koordinat ölçme makinelerin-
den laboratuvar test ekipmanlarına ve endüstriyel yazılımla-
ra kadar çok çeşitli ve yeni teknoloji ürünleri sergilendi.
Avrupa Metroloji Enstitüleri Toplantıları
14 Ülkenin Katılımıyla UME’de Yapıldı
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), “EURAMET
– WELMEC Ulusal Metroloji Altyapılarını Geliştirme
Odak Grubu (FG-FNMID)” ve “EURAMET Disiplinle-
rarası Metroloji Teknik Komitesi”nin (TC-IM) bu yılki
toplantılarına ev sahipliği yaptı.
2008 yılında Avrupa Ulusal Metroloji Enstitüleri Birliği (EU-
RAMET) bünyesinde kurulan ve temel amacı Avrupa’da yeni
kurulan veya gelişmekte olan ulusal metroloji enstitülerinin
çalışmalarına yönelik işbirliği içinde strateji oluşturmak ve
faaliyetler düzenlemek olan FG-FNMID’in 6.’sı TÜBİTAK UME
ev sahipliğinde düzenlendi. Belirlenmiş teknik metroloji
alanlarının dışında kalan ve genel metroloji ile ilgili konu-
ların değerlendirildiği TC-IM’in 16. toplantısı da yine TÜBİ-
TAK UME ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda CIPM
Karşılıklı Tanıma Düzenlemesi (CIPM MRA) faaliyetlerinin
EURAMET - WELMEC Ulusal Metroloji Altyapılarını Geliştirme Odak Grubu (FC - FNMID)
verimliliğinin artırılarak sürdürülebilir bir şekilde yürütülme-
sine yönelik çalışmalar, internet ortamında metroloji eğitim
programlarının hazırlanması ve 2014 yılında başlaması ön-
görülen Avrupa Metroloji Araştırma ve İnovasyon Progra-
mı’na (EMPIR) yönelik hazırlık çalışmaları görüşüldü.
Toplantılara TÜBİTAK UME’nin yanı sıra Almanya, Avustur-
ya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Çek Cumhuri-
yeti, Hırvatistan, İrlanda, Karadağ, Kosova, Makedonya, Po-
lonya, Sırbistan ve Slovenya Ulusal Metroloji Enstitüleri’nin
temsilcileri katıldı.
UME, yer aldığı Kalite 2013 Fuarı’nda ayrıca katılımcı ve zi-
yaretçileri bilgilendirmeye yönelik seminerler düzenledi. Se-
minerlerde, Metrolojinin Ekonomi ve İnsan Yaşamına Etkisi,
Metroloji Enstitülerinin Rolü, Ulusal ve Uluslararası Metroloji
Sistemi, Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemleri-
nin Rolü, Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve
Yorumlanması başlıklı sunumlar yapıldı.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook