TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 47

47
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
OCAK 2014
Surucusuz Otomobiller
Sürücüsüz otomobillerin gelecek on yıl içinde hayatımı-
za girmesi bekleniyor. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri
Enstitüsü’ne göre 2040’a kadar otomobillerin yaklaşık %75’i
sürücüsüz olacak. “Otomobillerin bilgisayarlardan önce bu-
lunması bir hataydı. Otomobiller kendi kendilerini yönetme-
li. Mantıklı olan da budur” diyen Google’un patronlarından
Erich Schmidt haklı olabilir mi?
Gelişmiş teknolojilerin otomobillere de entegre edilme-
siyle hemen hemen her otomobil saatte onlarca GB veri
üreten birer mobil veri merkezine dönüşecek. Tüm bu geliş-
meler, en başta sigortacılık sektörü olmak üzere, bu verileri
kullanmak isteyen birçok sektörün de iştahını kabartıyor. Ne
dersiniz, otomobil kullanmak ileride daha zevkli ve güvenli
bir hale mi gelecek yoksa sürekli yanınızda bulunacak, da-
vetsiz misafir “büyük birader”eşliğinde bir nevi işkenceye mi
dönüşecek?
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48
Powered by FlippingBook