TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 42

42
BUTAL’da Uluslararası Akreditasyon Eğitimi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Birleşmiş Milletler Sınai
Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliği ve TÜBİTAK-BUTAL orga-
nizasyonuyla, gelişmekte olan ülkelerden gelen katılımcıla-
ra “Accreditation of Testing Laboratories: EN ISO/IEC 17025"
konulu uluslararası eğitim verildi.
Bursa, Gebze ve İstanbul'da gerçekleştirilen eğitimlere Eti-
yopya, Endonezya, Irak, Myanmar, Namibya, Sierra Leone,
Sri Lanka, Sudan, Uganda, Zambia gibi ülkelerin temsilcileri
katıldı. İki hafta süren uluslararası eğitim kapsamında; “ISO/
IEC:17025 Akreditasyonunun Teknik Şartları”, “Deney Labo-
ratuvarlarının Akreditasyonu”, “Kalite Yönetim Sistemleri”,
“Metod Validasyonu”, “Ölçüm Belirsizliği”, “Metrolojinin Esas-
ları”, “İç Kalite Kontrol Faaliyetleri ve Kontrol Kartları”, “Dış
Kalite Kontrol Faaliyetleri” konularında teorik ve uygulamalı
bilgiler verildi. Ayrıca, Bursa ve Gebze’deki TÜBİTAK ve özel
sektöre ait laboratuarlara teknik inceleme gezileri düzenlen-
di.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook