TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 46

46
Bilimve Teknik Dergisinde Bu Ay...
Robot Arılar
Birçok bitkinin tarımsal üretimi için gerekli olan doğal
tozlaştırıcıların hayatı ve geleceği büyük tehlike altında.
Her geçen gün sayıları hızla azalan balarılarına bu önemli
görevde yardımcı olabilmesi amacıyla uzmanlar, şimdilik
15 dakika süreyle uçabilen, kanat genişliği 3 cm, ağırlı-
ğı ise 80 mg olan, saniyede 120 defa kanat çırpabilen ve
uzaktan kontrol edilebilen dünyanın en küçük uçan ro-
botlarını geliştirdi. Uzmanların hedefi, robot arıların sade-
ce balarılarının bireysel davranışlarını değil binlerce arının
aralarındaki etkileşimler sonucunda oluşan ve arı kolonisi-
ne has davranışları taklit edebilmesi.
Arazideki ilk uçuşlarına hazırlanana robot arıların en
önemli görevi, tarımsal alanlarda çiçekler arasında polen
taşıyarak bitkileri tozlaştırmak. Fakat bu uçan minik robot-
lar için başka görevler de düşünülüyor. Sürüler halinde
uçan robotlar arama ve kurtarma çalışmalarında, askeri
gözetlemede, çevre kirliliğini ve hava olaylarını izlemede,
özellikle zehirli ve tehlikeli kimyasal sızıntıları belirlemede,
yerüstü haritalama, trafik izleme ve her türlü görüntüleme
projesinde kullanılabilecek.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48
Powered by FlippingBook