TÜBİTAK Bülten / Sayı 145 - Ocak 2014 - page 38

38
Akademik Dergiler ULAKBİM DergiPark’ta
ULAKBİM, başlattığı “DergiPark Projesi” ile ulusal
akademik dergilerin elektronik ortamda yayımlan-
ması için uluslararası standartlarda barındırma ve
süreç yönetimi hizmeti sunuyor.
DergiPark Projesi, akademik dergilerin, “Açık Dergi Sistem-
leri (Open Journal Systems - OJS)” üzerinden kaliteli bir edi-
töryal sürecin gerçekleştirilmesine imkan veren standart bir
yapıyla elektronik ortamda yönetilmesini sağlayacak.
Teknik altyapı ve kullanım desteğinin ULAKBİM tarafın-
dan ücretsiz olarak sunulacağı sistem, dergilerin kalitesinin
yükselmesi ve erişilebilir olması açısından önem taşıyor.
Sistemde, her dergiye bir alan adı tanımlanacak ve “Dergi
Yöneticisi” hesabı açılarak, dergi yöneticisinin kendi dergisi-
ni yönetmek ve yayımlamakla sorumlu olması sağlanacak.
ULAKBİM, sunucu güvenliği, yazılımın güncellenmesi ve ye-
deklemeden sorumlu olacak.
DergiPark Projesine, 100 dergi ile başlanması, ülkemizde
yayımlanan yaklaşık 1500 akademik dergiyi kapsayacak şe-
kilde genişletilmesi planlandı.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48
Powered by FlippingBook