İzleme

Türkçe

İzleme

  • Proje yürütücüsü, başvuru sırasında önerilen ayrıntılı çalışma planı doğrultusunda, proje sözleşmesinde belirtilen tarihlerde gelişme raporunu, destek sonunda ise projenin bilimsel, teknik, idari, mali tüm gelişme ve sonuçları kapsayan sonuç raporunu TÜBİTAK’a iletmekle yükümlüdür.

İzleme Yöntemi

TÜBİTAK - Lindau Konseyi ve Vakfı anlaşması çerçevesinde "Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları"na Katılım Desteği

Desteklenen kişi, taahhütnamesini etkinlik başlamadan en geç bir ay önce BİDEB’e gönderdikten sonra;

Yükümlülükler

  1. TÜBİTAK tarafından destek verilecek etkinliklerde düzenleme kurulu başkanı etkinlik yürütücüsüdür. Etkinlik yürütücüsüne gönderilecek “destek onay yazısı” ekinde yer alan “Taahhütname” etkinlik yürütücüsü tarafından imzalanıp BİDEB’e ulaştırılacaktır.

İzleme Formları

Desteklenen kişiler, katıldığı etkinlik için verilen desteğe ait taahhütname, değerlendirme raporu, bildirinin sözlü sunum için kabul edildiğini gösteren belge, etkinlik katılım belgesinin aslı veya aslı gibidir onaylı kopyası, dizi pusulası ve ödemeye esas diğer belgelerin aslını etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç tarihinden sonraki 30 gün içinde BİDEB’e ibraz etmek zorundadır. 30’uncu günün tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü belgelerin ibrazı için son tarihtir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme