İzleme

Türkçe

Yöntem

İş planı ilerleme raporları (AGY312) ; İş Planı/Proje (AGY112), sözleşme, destek karar yazısı ve varsa rehber raporu doğrultusunda TEYDEB proje teknik uzmanı tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sonrasında mali değerlendirme yapılır.

Kuruluşa rehber atanmışsa sunulacak AGY312’nin son gönderim tarihine kadar her dönem için bir rehber raporu (AGY452) hazırlanarak TÜBİTAK‘a sunulması istenebilir.

İzleme Formları

Çalışma sırasında BİDEB İzleme sistemine yüklenecek raporlar ve belgeler:

  1. Çalışmalarına başladıktan sonra en geç 1 ay içerisinde ileteceği yurtdışı danışmanından alacağı imzalı başlama yazısı,
  2. Gelişme raporu. 

Çalışma tamamlandıktan sonra BİDEB İzleme sistemine yüklenecek raporlar ve belgeler:

Yükümlülükler

  • Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, burslarının başlama tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak taahhütnamede belirtilen tarihlerde gelişme ve sonuç raporlarını vermekle yükümlüdürler. Bu raporlarda bursiyerin çalışmasını birlikte yürüttüğü bilim insanının/insanlarının da onayı bulunmalıdır.
  • Gelişme raporlarının belirtilen tarihleri izleyen en geç 10 gün içerisinde, sonuç raporunun ise araştırma bitiş tarihini izleyen en geç 1 ay içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme