İzleme

Türkçe

Yükümlülükler

  1. Bursiyer, destek kararının açıklanmasından itibaren 12 ay içinde gerekli belgelerin asıllarını/onaylı suretlerini BİDEB’e ulaştırmak suretiyle bursunu başlatmakla yükümlüdür. 12 ay içerisinde kullanılmayan burs ve destekler için hak talep edilemez. Sağlık, doğal afet vb. mücbir sebepler ve GYK’nın kabul edeceği araştırmaya başlanılmasını engelleyen nedenlerle burs başlatma işlemini tamamlayamayanların durumu, GYK tarafından ayrıca değerlendirilir.

İzleme Formları

Çalışma Sırasında BİDEB İzleme Sistemine Yüklenecek Raporlar ve Belgeler

  1. Çalışmaların başlamasından sonra en geç 1 ay içerisinde iletecek yurtdışı danışmanından alınmış imzalı başlama yazısı,
  2. Gelişme Raporu.

Çalışma Tamamlandıktan Sonra BİDEB İzleme Sistemine Yüklenecek Raporlar ve Belgeler

İzleme

  • Proje yürütücüsü, başvuru sırasında önerilen ayrıntılı çalışma planı doğrultusunda, proje sözleşmesinde belirtilen tarihlerde gelişme raporunu, destek sonunda ise projenin bilimsel, teknik, idari, mali tüm gelişme ve sonuçları kapsayan sonuç raporunu TÜBİTAK’a iletmekle yükümlüdür.

Yükümlülükler

  1. TÜBİTAK tarafından destek verilecek etkinliklerde Düzenleme Kurulu Başkanı Etkinlik Yürütücüsüdür. Etkinlik Yürütücüsüne gönderilecek “destek onay yazısı” ekinde yer alan “Taahhütname” Etkinlik Yürütücüsü tarafından imzalanıp BİDEB’e ulaştırılacaktır.

İzleme Yöntemi

TÜBİTAK - Lindau Konseyi ve Vakfı anlaşması çerçevesinde "Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları"na Katılım Desteği

Desteklenen kişi, taahhütnamesini etkinlik başlamadan en geç bir ay önce BİDEB’e gönderdikten sonra;

Yükümlülükler

  1. TÜBİTAK tarafından destek verilecek etkinliklerde Düzenleme Kurulu Başkanı etkinlik Yürütücüsüdür. Etkinlik Yürütücüsüne gönderilecek “destek onay yazısı” ekinde yer alan “Taahhütname” Etkinlik Yürütücüsü tarafından imzalanıp BİDEB’e ulaştırılacaktır.

Yükümlülükler

  1. Desteklenen kişiler, katıldığı etkinlik için verilen desteğe ait taahhütname, değerlendirme raporu, etkinlik katılım belgesinin aslı veya aslı gibidir onaylı kopyası, dizi pusulası ve ödemeye esas diğer belgelerin aslını etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç tarihinden sonraki 30 iş günü içerisinde BİDEB’e ibraz etmek zorundadır.

İzleme Formları

Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, taahhütname, değerlendirme raporu, etkinlik katılım belgesi ve harcama belgelerinin aslının (dizi pusulası, seyahat bileti, etkinlik katılım ücreti ve otel faturası) BİDEB’e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra kişinin kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır.

Destek ödemesinin gerçekleştirilmesi için bilimsel etkinliğin sonunda dizi pusulasına harcama belgelerinin asılları ile TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınıp alınmadığına ilişkin yazının eklenmesi zorunludur.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme