Yükümlülükler

-A +A
1. Bursun devam edip etmeyeceğine öğrencinin danışmanının izleme formunda bursiyerin çalışmaları hakkında vereceği bilgiler ve yapacağı öneriler ile bursiyerin akademik başarıları çerçevesinde karar verilir.
2. Program kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin BİDEB’e gönderilmesi gerekmektedir.
3. Bursiyerin yüksek lisans/doktora bitiş tarihinin bursiyer veya ilgili danışmanı tarafından kurumumuza bildirilmesi ve doktora tezinin bir kopyasının BİDEB’e iletilmesi gerekmektedir.
 
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen bursiyerin bursu, yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar durdurulur. Durdurma tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen bursiyerin bursu, gerekli görülürse BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı ile bir daha başlatılmamak üzere kesilir.