TÜBİTAK Başkanlık Binası ve Logosu

Başkanlık Birimleri

 

 

 • Özel Kalem Müdürlüğü

  • Yönetim Kurulu Sekretarya Birimi
 • Danışmanlar

 • İç Denetim Birimi Başkanlığı

 • Hukuk Hizmetleri Başkanlığı

  • Gebze Hukuk Hizmetleri Birimi
  • Mevzuat, Düzenlemeler ve Bilgi Edinme Birimi
  • Dava Takip Birimi
 • Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı

  • BTY Politikaları Müdürlüğü
  • BTY Destek Programları Planlama ve Geliştirme Müdürlüğü
  • BTY Veri Analizi ve Değerlendirme Müdürlüğü

 

 • Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı
  • Fikri Mülkiyet Müdürlüğü
  • Ticarileştirme Müdürlüğü
  • Mali İşler Müdürlüğü

 

 • Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı
  • TÜBİTAK İletişim Merkezi Müdürlüğü (TÜBİMER)
  • Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü
  • Medya ve Dijital İletişim Müdürlüğü

 

 • Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
  • İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
  • AB Çerçeve Programları Müdürlüğü

 

 • Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı - TEYDEB

 

 • TEYDEB Başkan Yardımcılığı
  • Makine ve İmalat Teknolojileri Grubu
  • Malzeme, Metalurji ve Kimya Teknolojileri Grubu
  • Elektrik, Elektronik Teknolojileri Grubu
  • Bilişim Teknolojileri Grubu
  • Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknolojileri Grubu
  • Ulaştırma, Savunma, Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu

 

 • TEYDEB Başkan Yardımcılığı
  • Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu
  • Girişim Sermayesi Destekleme Grubu
  • Girişimcilik Destekleme Grubu
  • Öncelikli Teknoloji Alanları Destekleme Grubu
  • Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü
  • Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü

 

 • Araştırma Destek Programları Başkanlığı - ARDEB

 

 • ARDEB Başkan Yardımcılığı
  • Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu - SBAG
  • Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu - EEEAG
  • Matematik, Fizik Araştırma Destek Grubu - MFAG
  • Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu - KBAG
  • Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu
  • Kamu Araştırmaları Destek Grubu - KAMAG
  • Ar-Ge Destek ve Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu
  • Uzay ve Teknolojileri Araştırmaları Destek Grubu - UZAG
  • Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü

 

 • ARDEB Başkan Yardımcılığı
  • Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu - TOVAG
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu - SOBAG
  • Mühendislik Araştırma Destek Grubu - MAG
  • Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu - ÇAYDAG
  • Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu - SAVTAG
  • Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü
  • Destek Programları İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğü

 

 • Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı

 

 • Bilim İnsanı Destek Programları Başkan Yardımcılığı
  • Araştırma Burs ve Destekleri Grubu
  • Yarışmalar Grubu
  • Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü

 

 • Bilim İnsanı Destek Programları Başkan Yardımcılığı
  • Eğitim Burs ve Etkinlik Destekleri Grubu
  • Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü

 

 • Bilim ve Toplum Başkanlığı

 

 • Bilim ve Toplum Başkan Yardımcılığı (Yayınlar)
  • Dergiler Müdürlüğü
  • Kitaplar ve Telif Eserler Müdürlüğü
  • Satış ve Pazarlama Müdürlüğü

 

 • Bilim ve Toplum Başkan Yardımcılığı (Programlar)
  • Eğitim Atölyeleri Müdürlüğü
  • Bilim Merkezleri Müdürlüğü
  • Destek Programları Müdürlüğü

 

 • Bilim İletişimi Müdürlüğü
 • Etkinlik ve Organizasyon Müdürlüğü
 • Tanıtım ve Destek Hizmetler Müdürlüğü
 • Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü
 • Proje Yönetimi ve Koordinasyon Birimi

 

 • Genel Sekreter
 • Genel Sekreter Yardımcılığı
 • Genel Sekreter Yardımcılığı

 

 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • İş Uygulamaları ve Yazılım Geliştirme Müdürlüğü
  • Sistem ve İşletim Müdürlüğü
  • Bilgi Güvenliği Müdürlü

 

 • İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
  • İnsan Kaynakları Planlama Müdürlüğü
  • Özlük İşleri Müdürlüğü
  • Eğitim, Gelişim ve Değerlendirme Süreçleri Müdürlüğü

 

 • İdari Hizmetler Daire Başkanlığı
  • Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
  • Yapım, Bakım ve İşletme Müdürlüğü
  • Satınalma Müdürlüğü
  • Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü
  • Ayniyat ve Stok Kontrol Müdürlüğü
  • İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü
  • Seyahat İşleri Birimi
  • İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
  • TÜBA Sekretarya Ofisi

 

 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
  • Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürlüğü
  • Bütçe ve Performans Müdürlüğü
  • İç Kontrol Müdürlüğü
  • Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü