TÜBİTAK Başkanlık Binası ve Logosu

Merkez ve Enstitüler

Ülkemizin çeşitli şehirlerindeki TÜBİTAK’a bağlı enstitüler, araştırma ve teknoloji geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yürütmektedir. Bu enstitülerin temel görevi, kamuya ve özel sektör kuruluşlarına pozitif bilimler alanında, temel ve uygulamalı araştırma yapmaktır. Projelerin pek çoğu üniversitelerle işbirliği halinde yürütülmektedir. Ayrıca fonksiyon bakımından Ar-Ge faaliyetlerine kolaylık sağlayan birimler bulunmaktadır.

Ar-Ge Birimleri

 

 

 

Ar-Ge Kolaylık Birimleri