Destek Süreci

-A +A
  • Desteklenen konuk/akademik izinli bilim insanları desteğini parçalar halinde kullanabilir. Parçalar arasında en fazla 6 ay süre olabilir. Parçalı kullanılacak destek için davet eden araştırmacının BİDEB’e dilekçe ile ilk parçasının tamamlanmasından en az 15 gün önce başvuru yapması gerekmektedir. Konuk/akademik izinli bilim insanının yurtdışında bulunduğu süreler için ödeme yapılmaz. Desteğin 2. Kısmının başlatılmasından 15 gün önce davet eden araştırmacının BİDEB’e dilekçe ile başvurması gerekmektedir. 
  • 4-6 ay arası destek alanlar 1 haftaya, 6 ayın üzerinde destek alanlar 2 haftaya kadar ücretli izin kullanma hakkına sahiptir. Konuk/akademik izinli bilim insanının ücretli izin süresinden fazla izin kullanma talebi olması durumunda, talep GYK tarafından değerlendirilerek uygun görülürse 2 aya kadar ücretsiz izin verilebilir veya gerekli görülürse destek durdurulur ya da yürürlükten kaldırılır.
  • Sağlık desteği alan konuk bilim insanları için konuk Türkiye’ye geldikten sonra kendisinin yaptıracağı özel sağlık sigortası poliçesinin BİDEB’e ulaştırılması halinde sağlık sigortası ödemesi yapılabilir.
  • Desteklenen konuk/akademik izinli bilim insanları, destek bildirim tarihinden itibaren 6 ay içinde Türkiye’ye gelerek çalışmalarına başlamalıdır, 6 ay içerisinde kullanılmayan destekler için hak talep edilemez. Sağlık, doğal afet vb. mücbir sebepler ve GYK’nın kabul edeceği araştırmaya başlanılmasını engelleyen nedenlerle burs başlatma işlemini tamamlayamayanların durumu, GYK tarafından ayrıca değerlendirilir. Burs başlatma süresi GYK kararı ile en fazla 6 ay uzatılabilir
  • Desteklenen konuk/akademik izinli bilim insanlarının vize ve ikamet işlemlerinin kendisi veya ev sahibi kurum/kuruluş tarafından yapılması gerekmektedir.
  • Uçak bileti, konuk/akademik izinli bilim insanına TÜBİTAK tarafından alınıp gönderilmektedir. Uçak bileti işlemleri için; http://seyahat.tubitak.gov.tr adresine davet eden bilim insanı tarafından konuk/akademik izinli bilim insanı bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. 
  • Konuk/akademik izinli bilim insanına ödeme yapılabilmesi için, konuğun kendi adına Türkiye’de herhangi bir bankadan açtıracağı Türk Lirası hesabının IBAN numarası ve pasaport/yabancı kimlik numarası/TC kimlik numarası bilgilerini bideb2221@tubitak.gov.tr adresine e-posta yolu ile bildirilmelidir.