İzleme

Türkçe

Banka Hesapları

T.C. Halk Bankası Kavaklıdere Şubesi  TR 62 0001 2009 1970 0005 0000 05 (TL)
T.C. Ziraat Bankası Güvenevler Şubesi TR 740 001 000 830 0602 8072 5004 (TL)
T.C. Ziraat Bankası Tunalıhilmi Şubesi TR 930 001 000 691 0636 0428 5001 (TL)
T.C. Vakıflar Bankası Merkez Şube

Banka Hesapları

T.C. Halk Bankası Kavaklıdere Şubesi  TR 62 0001 2009 1970 0005 0000 05 (TL)
T.C. Ziraat Bankası Güvenevler Şubesi TR 740 001 000 830 0602 8072 5004 (TL)
T.C. Ziraat Bankası Tunalıhilmi Şubesi TR 930 001 000 691 0636 0428 5001 (TL)
T.C. Vakıflar Bankası Merkez Şube

Ödeme

Aşama 2’de destek kapsamına alınan sermaye desteği tutarı, sermaye şirketi ile TÜBİTAK arasında proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından, TÜBİTAK bütçe olanakları dikkate alınarak TÜBİTAK tarafından belirlenen ve çağrı duyurusunda belirtilen usullere uygun olarak aşağıda belirtildiği şekilde destek özel hesabına aktarılır:

a) Destek kapsamına alınan bütçeye ilişkin ilk ödeme proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek özel hesabına aktarılır.

Yöntem

İş planı ilerleme raporları (AGY312) ; İş Planı/Proje (AGY112), sözleşme, destek karar yazısı ve varsa rehber raporu doğrultusunda TEYDEB proje teknik uzmanı tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sonrasında mali değerlendirme yapılır.

Kuruluşa rehber atanmışsa sunulacak AGY312’nin son gönderim tarihine kadar her dönem için bir rehber raporu (AGY452) hazırlanarak TÜBİTAK‘a sunulması istenebilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme