İzleme

Türkçe

Yükümlülükler

  • Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, burslarının başlama tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak taahhütnamede belirtilen tarihlerde gelişme ve sonuç raporlarını vermekle yükümlüdürler. Bu raporlarda bursiyerin çalışmasını birlikte yürüttüğü bilim insanının/insanlarının da onayı bulunmalıdır.
  • Gelişme raporlarının belirtilen tarihleri izleyen en geç 10 gün içerisinde, sonuç raporunun ise araştırma bitiş tarihini izleyen en geç 1 ay içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

Yükümlülükler

Rapor Verme Yükümlülükleri

Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, burslarının başlama tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak taahhütnamede belirtilen tarihlerde gelişme ve sonuç raporlarını vermekle yükümlüdürler. Bu raporlarda bursiyerlerin Türkiye’deki akademik danışmanının/danışmanlarının da imzaları bulunmalıdır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme