İzleme

Türkçe

İzleme

  • Program kapsamında yurt dışı eğitim etkinliğine katılacak kişilere en erken eğitim başlangıç tarihinden bir ay önce burs ve eğitim katılım ücreti desteği ödenir.
  • Burs ve katılım ücreti ödemesi için, desteğe hak kazanan başvuru sahibi ıslak imzalı taahhütnameyi kendilerine e-posta ile bildirilecek süre içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine yüklemelidir.

Yükümlülükler

Rapor Verme Yükümlülükleri

Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, burslarının başlama tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak taahhütnamede belirtilen tarihlerde gelişme ve sonuç raporlarını vermekle yükümlüdürler. Bu raporlarda bursiyerlerin Türkiye’deki akademik danışmanının/danışmanlarının da imzaları bulunmalıdır.

Bursların Başlatılması

Bursiyerlerin, kendilerine tahsis edilen bursa hak kazandıkları tarihten itibaren 12 ay içinde çalışmalarına başlamaları gerekmektedir. Bu süre içinde çalışmalarına GYK tarafından kabul edilecek geçerli bir mazeret (sağlık, ailevi sebepler, mücbir sebep vb.) öne sürmeksizin başlamayanların bursu başlatılmaz ve ilgili dönem için bursiyerlik haklarını kaybederler.

İzleme

  • Her burs dönemi için yapılan başvuruya ilişkin ıslak imzalı Taahhütname’nin (başvuru onaylandıktan sonra sistem tarafından oluşturulan belge) BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ne yüklenmesi ve uygun bulunmasından sonra hak edilen performans burs ödemesi bursiyerin banka hesabına aktarılır.
  • Projenin yürürlükte olduğu ve bursiyerin projede görev aldığı aylar için burs ödemesi yapılır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme