İzleme

Türkçe

Burs Süresi ile İlgili İşlemler

  1. Bursiyerin araştırmasını TÜBİTAK tarafından kendisine tahsis edilen süre içerisinde bitirmesi esastır. Bu süre içerisinde araştırmasını tamamlayamayan ve 24 aydan kısa süre ile desteklenen bursiyerler burs süresinin bitimine en az 2 ay kala aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte süre uzatımı talep edebilirler.
  • Burs süre uzatımı talep formu,
  • Talep edilen ek sürede yapılacak çalışmalara ilişkin çalışma raporu,

İzleme

Projelere Bursiyer Dahil Edilmesi için Yapılması Gerekenler

Projelere dahil edilecek bursiyerlerin, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde belirlenmesi gerekmektedir.

Genel Hükümler

İlgili mevzuatlarda ve bu çağrı duyurusunda belirtilmeyen özel durumlarda, GYK kararları uygulanır.
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerlerle ilgili 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirtilen yükümlülükler,  projenin yürütüleceği kurum/kuruluş tarafından yerine getirilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme