İzleme

Türkçe

İzleme

  • Yürütücü, başvuru sırasında önerilen ayrıntılı çalışma planı doğrultusunda, sözleşmede belirtilen tarihlerde gelişme raporunu, destek sonunda ise projenin bilimsel, teknik, idari, mali tüm gelişme ve sonuçları kapsayan sonuç raporunu TÜBİTAK’a iletmekle yükümlüdür.

İzleme

  • Yürütücü, başvuru sırasında önerilen ayrıntılı çalışma planı doğrultusunda, sözleşmede belirtilen tarihlerde gelişme raporunu, destek sonunda ise projenin bilimsel, teknik, idari, mali tüm gelişme ve sonuçları kapsayan sonuç raporunu TÜBİTAK’a iletmekle yükümlüdür.

Bursların Başlatılması

Bursiyerlerin, kendilerine tahsis edilen bursa hak kazandıkları tarihten itibaren 12 ay içinde çalışmalarına başlamaları gerekmektedir. Bu süre içinde çalışmalarına GYK tarafından kabul edilecek geçerli bir mazeret (sağlık, ailevi sebepler, mücbir sebep vb.) öne sürmeksizin başlamayanların bursu başlatılmaz ve ilgili dönem için bursiyerlik haklarını kaybederler.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme