İzleme

Türkçe

İzleme Yöntemi

Proje yürütücüsü, başvuru sırasında önerilen çalışma planı doğrultusunda, raporlarını proje sözleşmesinde belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a iletmekle yükümlüdür. Gelişme/sonuç raporları ilgili döneme ait harcamaları da içermelidir.

İzleme

  • Yürütücü, başvuru sırasında önerilen ayrıntılı çalışma planı doğrultusunda, sözleşmede belirtilen tarihlerde gelişme raporunu, destek sonunda ise projenin bilimsel, teknik, idari, mali tüm gelişme ve sonuçları kapsayan sonuç raporunu TÜBİTAK’a iletmekle yükümlüdür.

Bursun Başlatılması

Desteklenen yürütücünün destek kararının bildirilmesinden itibaren en geç 12 ay içinde aşağıdaki belgeleri TÜBİTAK’a göndererek araştırmasına başlaması gerekir. Belgeler gönderildikten sonra TÜBİTAK tarafından desteğe ilişkin sözleşme hazırlanır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme