İzleme

Türkçe

İzleme

5. İzleme ve Sonuçlandırma
5.1. Program kapsamında yurt dışı eğitim etkinliğine katılacak kişilere en erken eğitim başlangıç tarihinden bir ay önce burs ve eğitim katılım ücreti desteği ödenir. Burs ve katılım ücreti ödemesi için, desteğe hak kazanan başvuru sahibi imzalı taahhütnameyi kendilerine e-posta ile bildirilecek süre içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine yüklemelidir.

Yükümlülükler

Rapor Verme Yükümlülükleri

Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, burslarının başlama tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak taahhütnamede belirtilen tarihlerde gelişme ve sonuç raporlarını vermekle yükümlüdürler. Bu raporlarda bursiyerlerin Türkiye’deki akademik danışmanının/danışmanlarının da imzaları bulunmalıdır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme