İzleme

Türkçe

Ödeme

Yöntem

FAZ 1 İzleme Yöntemi 
Projeler, gerektiğinde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılarak, izleyici tarafından izlenir. İzleme sürecinin detayları çağrı duyurusunda belirtilir. Projenin son döneminde proje Sonuç Raporu sunulur. 

 

SAYEM 2018 Faz 1 Çağrı Duyurusu

Genel Hükümler

  1. “2205-Yurt İçi Lisans Burs Programı”nda bursiyer olanlar için bursiyerliği devam ettiği veya bu hizmetin iptalini talep etmediği sürece mentorluk desteği devam eder. Mentorluk desteğinin devamlılığı için “ağırlıklı genel ortalama” başarı kriteri aranmaz.
  2. “2202 Bilim Olimpiyatları Programı” kapsamında en son yapılan Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olanlar için bu desteğin iptalini talep etmediği sürece, bir sonraki Birinci Aşama Sınavı’na kadar mentorluk desteği devam eder.

Yükümlülükler

  1. Başvuru sahibi, mentor atamasını takip eden aydan itibaren; mentoru ile her iki ayda en az bir defa yüz yüze veya çevrimiçi görüşme yapmakla yükümlüdür.
  2. Başvuru sahibi, mentoru ile yapacağı görüşmelerde etik davranış ilkelerine uygun davranış göstermekle yükümlüdür.
  3. Başvuru sahibinden kaynaklı görüşme yapılamaması durumunda başvuru sahibi mentore gerekçeli bilgi vermelidir. 
  4. Mücbir bir sebep dışında 3 defa üst üste görüşme yapılamaması durumunda mentorluk desteği TÜBİTAK tarafından kesilebilir.

İzleme

  1. Mentor bilgilerinin, başvuru sahibine bildirildiği (başvuru sonuçlarının açıklandığı) tarih itibarıyla destek süreci başlar ve yılda 2 defa olmak üzere izleme raporları mentor tarafından e-BİDEB izleme sistemine yüklenir. 
  2. Mentorluk desteği, mentor tarafından sisteme sonuç raporunun yüklenmesi ile son bulur. 
  3. Başvuru sahibi gerekçeli dilekçe ile mentor değişikliği talep etmesi halinde GYK kararı ile yılda 1 defaya mahsus olmak üzere mentor değişikliği yapılabilir.

İzleme

Yükümlülükler

  1. Proje sözleşmesinde imzası olan kişiler projenin yürütülmesi esnasında evrensel etik kurallara uymak zorundadır.

Projenin Başlatılması

Desteklenen araştırmacının destek kararının bildirilmesinden itibaren en geç 5 ay içinde aşağıdaki belgeleri göndererek araştırmasına başlaması gerekir. Proje yürütücüsü proje başlama tarihini mücbir sebeplerden dolayı en fazla 6 ay süre ile erteleme talebinde bulunabilir. 

 

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme