İzleme

Türkçe

Yükümlülükler

Rapor Verme Yükümlülükleri

Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, burslarının başlama tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak taahhütnamede belirtilen tarihlerde gelişme ve sonuç raporlarını vermekle yükümlüdürler. Bu raporlarda bursiyerlerin Türkiye’deki akademik danışmanının/danışmanlarının da imzaları bulunmalıdır.

Yöntem

Projeler, konularında uzman hakemler tarafından firma ziyaretleri yapılarak değerlendirildikten sonra TÜBİTAK'a rapor edilir. Değerlendirme raporları esas alınarak, projeler ilgili teknoloji grubu yürütme komitesi tarafından değerlendirilerek nihai karar verilir.

Ödeme

Desteklenmesi onaylanan Proje Pazarı harcamalarının karşılanması amacıyla başvuru formunda bildirilen ve kuruluş adına ve etkinliğe ilişkin bankada açılmış özel hesaba TÜBİTAK bütçesine gider kaydedilmek üzere destek tutarı ödenir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme