İzleme

Türkçe

Yükümlülükler

  1. Bursiyerler desteklendiği sürece, üniversitesinin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş öğrenci belgesi ile transkriptinin aslını ve ÇAP belgelerini Ekim ve Mart aylarının 15’inci gününe kadar ebideb.gov.tr adresine çevrimiçi yüklemek ile sorumludur.

İzleme Formları

  1. Destek kararı sonrası, taahhütnamesini BİDEB’e gönderen proje yürütücüsü adına açılmış hesaba destek miktarı yatırılır.
  2. Proje kapsamında demirbaş malzeme alımı yapılması durumunda, alınan malzemenin üniversite ayniyatına kaydı yapılır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme