Yükümlülükler

-A +A
  1. Etkinlik yürütücüsüne gönderilecek “destek onay yazısı” ekinde yer alan “Taahhütname” etkinlik yürütücüsü tarafından imzalanıp BİDEB’ e ulaştırılır.
  2. Etkinlik yürütücüsü, katılımcıların imzasını taşıyan etkinlik katılımcı listesini, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerini (fatura, bilet, makbuz aslı vb.) ve TÜBİTAK tarafından belirlenen içerik ve biçimde hazırlanan Etkinlik Değerlendirme Raporu’nu, etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç açıklama tarihinden sonraki 20 gün içerisinde BİDEB’ e ibraz etmek zorundadır. Etkinliğe ait harcama belgelerinin 20 gün içerisinde hazırlanamadığı durumlarda, gönderilememe gerekçesinin belirtilen süre içerisinde BİDEB’ e yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Gerekçenin Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde bu süre aşılabilir, ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi itibariyle 6 ayı aşamaz.
  3. Etkinlik yürütücüsü, desteklenen etkinlik kapsamında oluşan materyallerin (bildiri kitabı, özet kitabı, afiş, etkinlik programı, USB bellek vb.) basılı ve elektronik ortamda birer kopyasını etkinliğin bitiş tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde BİDEB’ e göndermekle yükümlüdür. Etkinliğe ait bildiri/özet kitabı basımının 20 gün içerisinde yapılamayacağı durumlarda, bu durumun belirtilen süre içerisinde BİDEB’ e yazılı olarak bildirilmesi ve Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde süre uzatılabilir, ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi itibariyle 1 yılı geçemez.
  4. Geçerli bir nedenle etkinlik yer ve tarih değişikliği talep edilmesi durumunda, etkinlik yürütücüsünün başvurusu ve Etkinlik Destekleri Grup Koordinatörünün onayı ile değişiklik gerçekleşir. Erteleme süresi 6 ayı aşamaz.
  5. Etkinliğin düzenlenmesinde TÜBİTAK desteğinden yararlanılan konularda Grup Koordinatörünün yazılı onayı olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaz ve verilen destek belirtilen amaç dışında kullanılamaz.
  6. Etkinliğin herhangi bir sebeple yapılamaması nedeniyle iptal edilmesi halinde, durum en geç etkinlik başlangıç tarihinden önce BİDEB’ e yazılı olarak bildirilir.
  7. TÜBİTAK tarafından sağlanan desteğin, etkinlikle ilgili her türlü duyuru ve yayında belirtilmesi zorunludur ancak TÜBİTAK logosu Başkanlığın yazılı izni alınmaksızın kullanılamaz.
  8. Etkinlik desteğinin kullanılması sırasında, etkinlik yürütücüsü, Bilim/Düzenleme Kurulu Üyeleri ile etkinlikte sunum yapacak olanların kendilerinin veya birinci derece akrabalarının sahibi, ortağı olduğu ticari işletmelerden alım yapılamaz.
  9. Etkinlik sonrası başvuru koşullarından herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi durumunda, GYK önerisi ve Başkanlık kararı ile desteğin tamamı iptal edilir ve ödeme yapılmaz.

 

Yükümlülüklere uyulmaması halinde, taahhütname hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Önemli Not: Etkinlik tamamlandıktan sonra, imzalı katılımcı listesindeki katılımcı sayısının 500 kişinin altında kalmaması koşuluyla, beyan edilenden eksik olması durumunda destek bütçesinden aynı oranda kesinti yapılır.