TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 5

5
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
E1000 Raylara İndi
noloji Bakanı Fikri Işık ise şu açıklamayı yaptı:
“Bugün sanayide iki yolunuz var. Ya tüketen, ithal eden
bir ülke olacaksınız; ya da üreten ve ihraç eden bir ülke. Bu
noktada E1000 haklı bir gururu bizlere yaşatıyor. Eskişehir’in
bu sevinçteki yeri çok ayrı. Sadece Türkiye’nin demiryolu
serüven kavşaklarından biri değil. İlk yerli otomobil Devrim
de burada üretildi. Bugünkü siyasi anlayış 1961 yılında da
olsaydı, hiç şüphem yok ki dünyada bir Türk markası olan
Devrim otomobili en çok tercih edilen markalardan biri ola-
caktı. Ülke olarak gücümüze inanıyoruz. Milli, yerli üretimde
önemli adımlar atacağız. Zira artık lokomotif sektöründe
dünyada Ar-Ge yeteneği olan, ürün geliştiren bir ülke konu-
muna bugün E1000 ile yükseldik. Artık sırada seri üretime
geçme safhası var. Raylı sistemler dünyada her geçen gün
talebin arttığı bir sektör. Önümüzdeki yıllarda 18 milyar do-
larlık yatırım yapılması tahmin ediliyor. E1000, yüksek hızlı
trenle, milli lokomotiflerimizle dünya pazarında da iddialı
bir şekilde pay alan ülke konumuna geleceğiz.”
Törende bazı şehirlerin hikayesinde demiryolu ağırlığı ol-
duğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı,
“Coğrafyamızı demiryollarıyla birbirine bağlama rüyası, için-
de bulunduğumuz dönemde ikinci hamle ile inşallah de-
vam edecek. İpekyolunu tren yolları üzerinden ihya edecek
projelerimiz var. Yüksek hızlı trenler de raylarımızda akmaya
başlıyor. Bugün sisteme dahil edilen yerli ve yurdun malı
olan E1000 asrın ilhamına hitap edecek bir proje” dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Talat Aydın ise Türkiye’nin raylı toplu taşımada
ihtiyaç duyduğu teknolojiler için büyük bir başarı elde etti-
ğini ifade ederek, “E1000, 2003 yılından bu yana yüksek hızlı
ve hızlı demir yolu projeleri içerisinde önemli bir yere sahip.
Yüksek hızlı ve hızlı taşımacılık için milli projelere yönelik,
milli tren çalışmalarına daha çok hız verdik. Ray bağlantı
elemanlarından, travers fabrikasına ve dizel ya da elektrikli
lokomotife ve yolcu vagon üretimine kadar önemli hedefle-
rimiz; bu noktada önemli çalışmalarımız mevcut. Üniversi-
telerimizin de değerli katkılarıyla demir yollarında modern
sürüş sistemine sahip çalışmalarımızı artıracağız. E1000’de
emeği geçen herkesi kutluyor, bakanlığımız adına teşekkür-
lerimizi sunuyoruz” dedi.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr.
Bahadır Tunaboylu, Türkiye’yi ileriye taşıyacak yerli tekno-
lojilerin en somut örneklerinden birinin E1000 olduğunu
söyledi. Raylı taşıt sektöründeki tüm bileşenlerin yerli olarak
üretildiği E1000’in 9.5 milyon TL’ye mal olduğunu belirten
Tunaboylu,“Ülkemiz için hayli önem taşıyan ilk milli cer kon-
vertörünün tasarımı, imalatı, cer kontrol ünitesi donanım ve
yazılımı, merkezi kontrol ünitelerinin donanım ile yazılım-
ları, dinamik modelleme çalışmaları, cer motorlarının dina-
mometre testleri ülkemizde tamamen yerli olarak gerçek-
leşti. TÜBİTAK MAM, TÜLOMSAŞ ve TCDD ortaklığı ile hayat
bulan E1000’in ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. ” dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Işık ve Bakan Avcı, “E1000
Yerli Elektrikli Lokomotif’’in ilk sürüşünü gerçekleştirdi.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook