TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 11

11
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Tarihi Dokuma Fabrikası
Kepez BilimMerkezi Oluyor
Antalya’daki tarihi Dokuma Fabrikası’nda, Kepez Bilim
Merkezi kurulması amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Antalya Büyükşehir Belediyesi
ve Kepez Belediyesi arasında ön protokol imzalandı. Proto-
kol metnine, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Bele-
diye Başkanı Hakan Tütüncü imza attı.
İmza töreninde konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif
Ergin, teknolojinin ulaşılması uzak bir şey olduğuna yönelik
yanlış inancı ortadan kaldırılmasından sonra önümüzün çok
açılacağına inandığını ifade ederek, “Bizim için insan kayna-
ğımıza erişmek önemli. Bilim ve teknoloji ile insanların kal-
bine, aklına hitap etmek çok önemli. Sadece hayallerle, eski
tabirle lafla, peynir gemisi yürümüyor. Bilimi dokunabildiği-
miz, yaşayabildiğimiz bir alana dönüştürmemiz lazım. Ço-
cuklarımız daha erken yaşlarda iken, daha ilkokul çağlarında
iken bazı mesleklere özenip (ben doktor olacağım, ben elek-
tronikle ilgileneceğim, ben malzemeye önem veriyorum,
ben uzayı merak ediyorum) demektedirler. Çocukların özel
ilgi alanını keşfettikten sonra, bunu iyi bir eğitim sistemi ile
teknolojik boyuta taşımamız gerekiyor. Bilim Merkezleri bu
açıdan son derece önemlidir” dedi.
Teknolojiyi herkesin, her topluluğun, her ülkenin bir araya
getirebileceğini fakat burada kültür meselesinin önemli ol-
duğunu anlatan Prof. Dr. A. Arif Ergin,“Bir kültür meselesi, bir
benlik meselesi, kim olduğunu anlama, bunu bir yerlere ta-
şıma meselesi olmadığı sürece teknolojinin ayakları bir den-
geye oturmuyor. Kültürümüzle yoğrulmuş, Türk kimliği ile
dünyaya hizmet edebilen bir yapıyı oluşturmamız lazım. Bu
kültür bacağı da bizim için çok önemlidir” şeklinde konuştu.
Teknolojik görünümlü binalarda bilim merkezleri yapma-
nın mümkün olduğunu, fakat bunun tarihi dokuyla her yer-
de yapılamayacağını kaydeden TÜBİTAK Başkanı Ergin, “O
binaları burada da yaparsınız. Ama bir dokuma fabrikasını
her yerde yapamazsınız. Tarihçesine baktığımızda kültürü-
müzle yoğrulmuş, bizim insanımızın bir parçası olmuş kültür
mirası var ortada. O yüzden TÜBİTAK olarak Antalya Kepez
Bilim Merkezi’nin kurulmasını çok önemsiyoruz. Dokuma
fabrikası çok güzel bir tercih” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. A.
Arif Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bilim merkezi için bekleyen birçok il ve ilçemiz varken,
etki analizi ile ne kadar büyük bir kitleye ulaşabileceğimize
baktığımızda Antalya Kepez’in doğru bir tercih olduğuna
inanıyoruz. Gelen turist sayısına baktığımızda, ulaşımı göz
önünde bulundurduğumuzda ve merkeziliği dikkate aldı-
ğımızda Dokuma Fabrikası, Bilim Merkezi için çok güzel bir
tercihtir.”
Akdeniz Bölgesinin ilk bilimmerkezi olacak olan Kepez Bi-
lim Merkezi, 17 bin metrekarelik fabrika binası içerisinde 8
bin metrekarelik bir alana yapılacak.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook