TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 14

14
Bülten
KASIM 2015
Ü n i v e r s i t e l i G e n ç B e y i n l e r i n P r o j e l e r i Y a r ı ş t ı
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tara-
fından düzenlenen Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmaları
sonuçlandı. Yarışmada 24 proje ödül aldı.
TÜBİTAK, ülkemiz bilim, teknoloji ve sanayisine her alanda
destek vermeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca üniversite öğ-
rencilerine yönelik her yıl düzenlenen 2241/B Sanayi Odaklı
Lisans Bitirme Proje Yarışması, 2238 Üniversite Girişimcilik
ve Yenilikçilik Yarışması ve 2242 Lisans Öğrencileri Yazılım
Projeleri Yarışmaları bu yıl da düzenlendi.
Yarışmalara bu yıl 296 proje başvurusu yapıldı. Yapılan
bilimsel değerlendirmeler sonucunda 100 projenin sergi-
lenmesine karar verildi. Hacettepe Üniversitesi Sergi Salo-
nu’nda 2 gün sergilenen projeler arasında dereceye giren
projeler jüri tarafından değerlendirmeye alındı ve 24 çalış-
ma ödüle layık görüldü. Birincilere 10 bin, ikincilere 7 bin
500, üçüncülere ise 5 bin lira ödül verildi.
Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi Oditoryum’da ya-
pılan ödül töreninde konuşan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, “Bu üç programda da en başından
itibaren katılan, gayret gösteren ve sabreden bütün gençle-
rimizi tebrik ediyorum. Ödül sayısı sınırlı sayıda oluyor ama
önemli olan yarışmalara katılmaktır. Ödüllerimiz sembolik-
tir, fakat sizin için yeni bir başlangıçtır” dedi.
Nobel Kimya Ödülü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ba-
şarısını tebrik eden ve öğrencilere örnek gösteren TÜBİTAK
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, “Kıymetli hoca-
mızı bu başarısı sebebiyle kutluyorum. Aziz Sancar Hocamı-
zın başarısı bizleri gururlandırmıştır. Bu 35 yıllık bir çalışma
sonucunda elde edilen bir başarıdır. Başarı sürekli çalışmak-
tan ve sabretmekten geçer. Hayatınızın baharında olan siz
gençler kendinize güzel bir çalışma programı yapın. Başarı
sürekli çalışmaktan geçer. Yorulduğunuz zaman başka bir iş
yaparak dinlenin. Umuyorum ki, içinizden bazıları Aziz San-
car gibi başarılı çalışmalara imza atacaksınız” diye konuştu.
Programa, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcak-
lıoğlu, TÜBİTAK Genel Sekreteri Arif Koyuncu, Hacettepe
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Saraç, TÜBİTAK
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çu-
falı, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Daire Başkanı
Mehmet Aslan katıldılar.
Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’nda Birin-
cilikleri;
- Genel Kategoride Güneş Perdesi Projesi ile Ahmet Fuat
Yalçın,
- Sosyal Girişimcilik Kategorisinde, Ustamdan Projesi ile
Gökçe Gülcüler ve Müge Ulusoy,
- Teknoloji Kategorisinde, Gömülü Optik Sensörler ile
Kompozit Malzemelerin Yapısal Sağlıklarının Sürekli İnce-
lenmesi Projesi ile Çağatay Yılmaz ve Çağdaş Akalın kazan-
dılar.
Üniversiteli Genç Beyinlerin
Projeleri Yarıştı
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook