TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 6

6
Bülten
KASIM 2015
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık konuşmasında,
“Yerli üretim için gerekli teknolojik birikimve tecrübeyi ülke-
mize kazandırma politikaları doğrultusunda büyük bir adım
atılmış olacak ve Türkiye ilaç sektöründe üretime geçecek.
İlaç sektörünün millileşmesinin ne kadar önemli olduğunu
biliyoruz. Dünya çapında hastanelerimiz ve doktorlarımız
vardır. Türkiye sağlık alanında cazibe merkezi olmaktadır.
Kendi milli imkanlarımızla üretmeliyiz. Projenin oluşmasın-
da emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise böyle iki önemli
projenin açılışında olmaktan gurur duyduğunu belirterek,
“İki tane milli proje hizmete girmektedir. Ülkemiz adına bü-
yük önem taşımaktadır. Bilim alanında tarihe geçmiş önemli
başarılara imza atmış milletiz. 2018 yılında ve 2023 yılında
arzu edilen hedeflere ulaşmış olacağız. Bilim dünyası çok
önemlidir. Devlet bilim ve girişimcilik ruhunun arkasında
bulunmaktadır” şeklinde konuştu.
Yoğun ilgi gören açılış töreni sonrasında TÜBİTAK MAM
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü laboratuvar zi-
yaretleri gerçekleştirildi.
“Milli Biyobenzer Kanser İlacı Geliştirilmesi ve Üretimi
Projesi – BİOSİM”
Her yıl dünya çapında 8 milyon insan kanser yüzünden
hayatını kaybetmektedir. Kanserle mücadele konusunda
yoğun çalışmalar yapılmakta ve yeni kanser ilaçları piyasaya
sürülmektedir. Ancak, yeni bir kanser ilacının geliştirilmesi
uzun yıllar almaktadır. Piyasadaki kanser ilaçları, yüksek ma-
liyette olmaları ve yurt dışından ithal edilmeleri nedeniyle
hem pahalı olmakta, hem de temini zaman almaktadır.
Antikor temelli biyoteknolojik ilaçların küresel pazar bü-
TÜBİTAK ve proje ortakları bünyesinde başlatılan, TÜBİ-
TAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nün
“Milli Biyobenzer Kanser İlacı Geliştirilmesi ve Üretimi – BİO-
SİM” ve “Milli Pandemik Grip Aşısı – GRİPA” projelerinin açılış
töreni 2 Ekim 2015 tarihinde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde
düzenlendi.
Milli BİOSİM ve GRİPA Projelerinin başlamasıyla, ülkemizin
sağlık alanında biyoteknolojik ürünlerde yurt dışına bağım-
lılığı azalacak, yerli üretim için gerekli teknolojik birikim ve
tecrübeyi ülkemize kazandırma politikaları doğrultusunda
büyük bir adım atılmış olacaktır.
Açılış törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık,
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kocaeli Valisi Hasan
Basri Güzeloğlu, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ar-
caklıoğlu, TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboy-
lu, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Doç. Dr. Hacı Ali Mantar, Gebze
Kaymakamı Mehmet Arslan, Darıca Kaymakamı Ömer Kara-
man, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Gebze
Belediye Başkanı Adnan Köşker ve diğer protokol davetli-
lerinin yanı sıra, proje ortaklarından NOBEL İlaç Firması Yö-
netim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy, SENTEGEN Firma Kuru-
cusu Burak Yılmaz, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, MEDİPOL
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi yetkilileri ve çok sayıda
davetli katıldı.
TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu, “Bİ-
OSİM ve GRİPA projelerinin başlaması ile milli olarak ger-
çekleştirilecek bu teknolojiler sayesinde, ülkemizin sağlık
alanında biyoteknolojik ürünlerde yurtdışına bağımlılığı
azalacaktır” açıklamalarında bulundu.
TÜBİTAK MAM’da Yerli Kanser İlac
Y e r l i K a n s e r İ l a c ı v e G r i p A ş ı s ı G e l i ş t i r i l e c e k
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook