TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 4

4
Bülten
KASIM 2015
Milli Elektrikli Lokomotif
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Türkiye
Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ortaklığı ile
yürütülen projede 18 bilim insanı görev aldı. Tamamı yerli
teknoloji ile geliştirilen E1000, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Fikri Işık ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın katılımıyla,
Eskişehir TCDD Hasanbey Lojistik Merkezi’nde düzenlenen
törenle raylara indi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) ma-
nevra ve kısamesafe yük taşıma ihtiyaçlarını karşılayabilecek
özelliklerle donatılan elektrikli lokomotif E1000, raylardaki
yerini aldı. TÜBİTAK’ın desteklediği ve 18 bilim insanının gö-
rev aldığı, 4 yıllık yoğun çalışmanın ardından tamamlandı.
Milli elektrikli lokomotif E1000 ile Türkiye; dünyada sadece
gelişmiş ülkelerin sahip olduğu ve raylı araç sektöründe kat-
ma değeri en yüksek bileşenlerden oluşan cer konverteri,
cer kontrol ünitesi, tren kontrol ve yönetim sisteminin hem
tasarımcısı hem de üreticisi konumuna ulaştı.
Modern sürüş ve 1 megavatlık cer sistemiyle ön plana çı-
kan E1000’in tüm laboratuvar, yazılım ve alt yapı çalışmaları,
fabrika ve yol testleri, prototip üretimi yüzde yüz yerli olarak
gerçekleştirildi. Projede Türkiye’nin sahip olduğu teknoloji-
ler; hafif raylı taşıtlardan, hızlı trenlere kadar birçok raylı ta-
şıta uyarlanabilecek.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 2023
hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen projede sahip olu-
nan yerli teknolojiler ile Türkiye yurt dışına bağlı kalmadan
lokomotif tasarlayabilecek, üretebilecek ve satış yapabile-
cek. İhracatta Türkiye’ye ivme katacak Milli Elektrikli Loko-
motif E1000, cari açığı azaltmasının yanı sıra yüksek güçte
ana hat lokomotifi, yüksek hızlı tren ve şehir içi raylı taşıt
üretiminin öncülüğünü üstleniyor. TÜBİTAK Kamu Araştır-
maları Destek Grubu fonlarıyla gerçekleştirilen E1000, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı Nabi
Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müste-
şar Yardımcısı Talat Aydın, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Çelik, Genel Sekreter Arif Koyuncu, TÜBİTAK
MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu, TÜLOMSAŞ Genel
Müdürü Hayri Avcı katılımıyla Eskişehir TCDD Hasanbey Lo-
jistik Merkezi’nde düzenlenen törenle raylardaki yerini aldı.
Açılış töreninde Türkiye’nin demiryolu serüveninin Cum-
huriyet öncesine dayandığını belirten Bilim, Sanayi ve Tek-
M i l l i E l e k t r i k l i L o k o m o t i f E 1 0 0 0 R a y l a r a İ n d i
TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi (MAM) ve Türkiye Loko-
motif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ)
ortaklığında tamamı yerli teknoloji ile
geliştirilen “E1000 Yerli Elektrikli Lo-
komotif” düzenlenen törenle tanıtıldı.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook