TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 8

8
Bülten
KASIM 2015
Motor Mükemmeliyet Merkezi Kuruluyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü bünyesinde
kurulacak olan “Motor Mükemmeliyet Merkezi”nin Muta-
bakat İmza Töreni 20 Ekim 2015 tarihinde TÜBİTAK Gebze
Yerleşkesinde düzenlendi.
“Motor Mükemmeliyet Merkezi”, ülkemizde kamyon,
traktör ve tarım makinası, jeneratör, iş makinaları ve menzil
uzatıcı motorlar konularında yerli üreticiler oluşturmayı he-
deflemektedir. Bu kapsamda TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi Enerji Enstitüsü bünyesinde, içten yanmalı motor
dinamometreleri ve emisyon ölçüm sistemleri, araç tahrik
sistemi dinamometreleri, enjektör ve pompa test sistemleri,
egzoz arıtma sistemleri için test cihazları ve elektronik kon-
trol ünitesi geliştirilmesine yönelik altyapılar kurulacaktır.
Motor Mükemmeliyet Merkezi Mutabakat İmza Töreni’ne;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Ha-
san Basri Güzeloğlu, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Çelik, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılı-
çaslan, TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu,
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Doç. Dr. Hacı Ali Mantar, Gebze
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Gebze
Kaymakamı Mehmet Arslan, Gebze Belediye Başkanı Adnan
Köşker, Erkunt Traktör Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Erkunt Armağan ve diğer davetliler katıldı.
TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu’nun
açılış konuşması ile başlayan tören, Erkunt Traktör Sana-
M o t o r M ü k e m m e l i y e t M e r k e z i
“Türkiye’nin tümmotorla ilgili biri-
kimini burada toplayacağız. Bugün
artık dünyada ilkleri başaran bir ülke
konumuna yükselmeye başladık.”
Bakan Fikri Işık:
Tasarım, PrototipÜretimi ve Test Merkezi Olarak Hizmet Verecek
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook