TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 6

6
Bülten
MAYIS 2016
hava araçlarını yapıyor. Türkiye’nin neye ihtiyacı varsa ya-
parız. İstedikleri ne? Biraz süre istiyorlar. Çünkü savunma
sanayisi ürünlerini ne kadar çalışırsanız çalışın bugünden
yarına bir ürün elde edebilmek mümkün değil. Belli bir süre
gerekiyor, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Bazıları bizim için geç olsa bile ev-
latlarımız ve çocuklarımız için çok çok erken olacaktır. O ba-
“Milli seferberlik içerisinde karada, denizde, havada olaca-
ğız ama uzayı da boş bırakmayacağız. Göktürk-2 Uydusu’nu
gönderdik. Göktürk-1’in, TAI’de testleri sürüyor. Bundan
sonra hem iletişimde hem istihbarat amaçlı uydularda hem
TÜBİTAK Uzay, hem TAI kullanılacak. Birlikte ayrısı gayrısı ol-
madan bir çalışma yapacaklar. Kurumlarımıza, şirketlerimi-
ze, Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz. Çünkü biz insanımı-
za güveniyoruz.”
Türkiye’nin dışa bağımlılığının her geçen gün azaltıldığını
vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bu yolda gidersek 2023’te Türkiye’yi dünyanın en büyük
10 ekonomisinden birini yapma hedefimiz var. Bunun için
500 milyar dolarlık bir ihracatı yakalamamız lazım. Hiç kolay
değil ama inanırsak başarırız. Yüksek katma değerli ürünleri,
bilgiye dayalı ürünleri üretip ihraç edersek, mesela 1,5 do-
larlık bir kilogram ihracat yerine ATAK Helikopteri’ni ihraç
edersek 5 bin dolar, Göktürk-2 Uydusu gibi bir uyduyu yapıp
ihraç edersek kilogramı 200 bin dolar, galyumnitrat bazlı çip
üretirsek belki kilogramı 10 bin dolar... Böyle yüksek katma
değerli ürünleri üretip ihraç edersek hiç şüpheniz olmasın
ki o 500 milyar dolarlık ihracat ve Türkiye’nin dünyanın en
büyük 10 ekonomisinden biri olması hedefini yakalarız.
Türkiye artık kendi helikopterini, eğitim uçağını, insansız
T Ü B İ T A K S A G E v e U Z A Y ’ d a n Ü ç S t r a t e j i k T e s i s
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook