TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 4

4
Bülten
MAYIS 2016
TÜBİTAK SAGE ve UZAY’dan
TÜBİTAK UZAY Optik Sistemler Araştırma ve Uygulama
Laboratuvarı (OPMER) Temel Atma ile TÜBİTAK SAGE İleri
Birleştirme Teknolojileri, Mobil Uçuş Test Altyapısı (MUTA)
ve Uzaktan Test İzleme Altyapısı Açılışı törenleri gerçekleş-
tirildi. Törenlere Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Milli
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A.
Arif Ergin ve davetliler katıldı.
Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde kurulan, ileri birleştirme
teknolojileri bünyesinde katmanlı imalat, delik delme, ısıl iş-
lem, 3 boyutlu lazer kesme, lazer kaynak, kaplama ve lehim-
leme gibi kritik çalışmaların yapılacağını aktararak, böylece
yüksek basınçlı kaplar ile füzelerin yakıt tanklarının hızlı,
kaliteli ve yerli üretebileceğini, füze gövdelerinin ve yüksek
mukavemetli çeliklerin de tek seferde ve yüksek kalitede
kaynaklanabileceğini söyledi.
Işık, Mobil Uçuş Test Altyapısı’yla ise iki temel fonksiyonun
icra edileceğine dikkati çekerek, “Birincisi, telemetri sistemi
sayesinde uçmakta olan mühimmattan gerçek zamanlı veri-
ler toplayacak ve bu veriler, mühimmatın tasarımının gelişti-
rilmesinde kullanılacak. Bu altyapının ikinci fonksiyonu olan
uçuş sonlandırma sistemi de yörüngeden çıkan mühimma-
tın uçuşunu çevreye zarar vermeyecek şekilde sonlandıra-
cak. Bu projenin devamında yapacağımız yatırımlarla, ‘Uzun
Menzilli Füze’ ve ‘Çoklu Hedef Takibi’ ihtiyaçlarına cevap ve-
recek milli mühimmatların, ilk uçuş aşamasından son ürüne
kadar, tüm testleri yerli imkânlarla Türkiye’de yapılacak”diye
konuştu.
“Artık kaderimizi, başka ülkelerin eline bırakmıyoruz”
Temeli atılacakTÜBİTAK Uzay Optik Sistemler Merkezi hak-
kında da bilgi veren Işık, optik sistemlerin enerji, savunma,
uzay, medikal gibi yüksek katma değerli alanlarda ihtiyaç
duyulduğunu belirtti. Türkiye’nin bu alanlarda altyapı ve ka-
lifiye insan kaynağı açısından kısıtlı olduğuna değinen Işık,
şu an ülkede geliştirilen görüntüleme sistemlerinde kulla-
nılan mercek, prizma ve aynaların tamamına yakınının ithal
edildiğini kaydetti. Bu ürünlerin temininde zaman zaman
sıkıntı yaşanabildiğini de dile getiren Işık, “Birkaç gün önce,
insansız hava aracımız Bayraktar’a yerleştirilmiş Roketsan’a
ait füzeler, 8 kilometre mesafedeki hedefi yüzde 100 isabet-
le vurdu. Eskiden, tahrip gücü olanları bir yana bırakın, göz-
lem amaçlı İHA’ları bile, Türkiye’ye satmak istemiyorlardı. Biz
ne yaptık? Önce insanız hava araçlarımızı geliştirdik, şimdi
de İHA’mıza füze ateşleyebilme yeteneği kazandırdık. Artık
kaderimizi, başka ülkelerin eline bırakmıyoruz. Optik Sis-
temler Merkezi ile optik bileşenler hususunda bilgi birikimi
oluşturmayı, altyapı ve iş gücünü millileştirmeyi hedefliyo-
ruz. Böylece milli projelerimizde kullandığımız optik ürün-
leri yerli imkanlarla geliştireceğiz, katma değeri çok yüksek
olan optik ürünlerde, Türk sanayisinin atılım yapmasını sağ-
layacağız” ifadesini kullandı.
Optik, uzay, havacılık, biyoteknoloji, ilaç, ileri malzeme,
nanoteknoloji gibi alanları çok önemsediklerinin altını çizen
Fikri Işık, bu alanlarda ülkeye yüksek teknolojili ürünler ka-
zandırmak için ürün bazında çalışmalar yapacaklarını ve reel
T Ü B İ T A K S A G E v e U Z A Y ’ d a n Ü ç S t r a t e j i k T e s i s
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık:
“Milli projelerimizde kullandığımız optik ürünleri
yerli imkanlarla geliştireceğiz, katma değeri çok
yüksek olan optik ürünlerde, Türk sanayisinin
atılım yapmasını sağlayacağız.”
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook